Over de Coöperatie

Coöperatie

WeertEnergie is een energiecoöperatie met ruim 300 leden en dat mogen er nog veel meer worden! WeertEnergie zet zich in voor het opwekken en leveren van lokale groene stroom. De coöperatie is opgericht in juli 2013 vanuit een burgerinitiatief en heeft geen winstoogmerk. Naast het opwekken en leveren, is het besparen van energie een belangrijk onderdeel van de coöperatie.

WeertEnergie vindt het belangrijk dat een deel van de opbrengsten ten goede komt aan sociaal-maatschappelijke, duurzame projecten in de gemeente Weert (circulaire economie).

Van de leden en voor de leden

De coöperatie is een praktische, juridische rechtsvorm voor particulieren en organisaties die willen meedenken, meewerken en bijdragen aan, of willen investeren in duurzame energie. De leden hebben een stem in wat er gebeurt, transparantie is hierbij een belangrijk gegeven. Minimaal twee maal per jaar houden we een algemene ledenvergadering, tijdens welke de leden besluiten nemen.

Tijd voor onze leden om onderling contact te leggen tijdens een gezellig samenzijn is er tijdens de uitstap die we jaarlijks organiseren. Aan onze coöperatie is een Charter, het EU keurmerk voor de fundamentele rechten van de inwoners van de Europese Unie, toegekend.

    Bestuur WeertEnergie

Image

Peter Gloudi - Voorzitter
E-mail:
voorzitter@weertenergie.nl

Image

Jan Scholts - Penningmeester
E-mail:
penningmeester@weertenergie.nl

Image

Mart Brey - Secretaris
Email:
mart.brey@weertenergie.nl

Image

Henk Lambrichts - Bestuurslid
E-mail: 
henk.lambrichts@weertenergie.nl

Coöperatieraad

De coöperatieraad heeft een controlerende functie ten opzichte van het bestuursbeleid en bestaat uit:

  • Gé Moonen (zelfstandig ondernemer)
  • Menno van den Donker (directeur DURIN)

KVK gegevens

Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A.

KVK 58351620
Achterstestraat 75
6004 AW Weert