WeertEnergie

Missie en Visie

“WeertEnergie, is een onafhankelijk autonoom werkende energie coöperatie, zonder winstoogmerk. Wij zien het als onze plicht om de aarde goed achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen en realiseren ons dat duurzaamheid een basisbehoefte is. Weert Energie wekt lokaal duurzame energie op; dat is vertrouwd en in de buurt, vanuit de gedachte ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf'.

WeertEnergie wil zich onderscheiden met ambitie en durf, en initieert innovaties. We staan open voor iedereen en werken graag samen met andere ‘groene’ organisaties, burgers en regionale ondernemers. Bij dit alles stellen we respect voor mens en natuur voorop.

WeertEnergie, hecht aan transparantie naar haar leden, en geeft leden de ruimte om mee te beslissen, zij hebben het laatste woord. WeertEnergie staat midden in de Weerter samenleving en streeft ernaar de energietransitie in praktisch en sociaal opzicht voor alle inwoners van Weert zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat doen we met een professionele organisatie, die financieel solide en onafhankelijk is. Daarnaast leveren we via WeertEnergie || OM 100% groene, lokale stroom en wordt ernaar gestreefd in 2040 een ruime bijdrage te kunnen leveren in de energiebehoefte van Weert. We hebben ons eigen expertisecentrum, het Kennisplatform, waar allerlei alternatieven op het gebied van energievoorziening onder de loep worden genomen en op haalbaarheid worden onderzocht. Onze kennis delen we actief met anderen."

Samen met de gemeente werken we aan uitvoering van de Weerter visie op de energietransitie. Zo geven wij uitvoering aan het project Warm Wonen in Weert en participeren wij als volwaardige partner in het lokale informatiecentrum Duurzaamheid.

Missie & Visie - vastgelegd in 2023

Image

Mijn WeertEnergie