WeertEnergie

Organisatie en bestuur

Organisatie

WeertEnergie is een coöperatie/coöperatieve vereniging met leden. Een coöperatie is een praktische, juridische rechtsvorm om in samen te werken, bijvoorbeeld voor particulieren die willen bijdragen aan of investeren in duurzame energie. Hierdoor is het mogelijk om bedrijfsmatige activiteiten, met economisch voordeel voor de leden, in deze rechtsvorm onder te brengen. Bron: www.cooperatieexpert.nl

Organigram

De coöporatie WeertEnergie is bezig met het professionaliseren van de organisatiestructuur. Klik hier voor de structuur.

Algemene ledenvergadering

De leden van de coöperatie WeertEnergie nemen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) besluiten. De leden hebben stemrecht.

Statuten

Lees hier de statuten van WeertEnergie.

Huishoudelijk reglement

Lees hier het huishoudelijk reglement.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Kees de Korver - voorzitter
  • Jan Scholts - penningmeester
  • Mart Brey - bestuurslid
  • Henk Lambrichts - bestuurslid
  • Theo Jongeling - bestuurslid
  • Rob Verbrugge - bestuurslid

Holding BV

Vacant

Image

Mijn WeertEnergie