In gesprek met bestuurslid Gert Krol

In gesprek met bestuurslid Gert Krol

Netwerken en innoveren zijn woorden die passen bij ons nieuwe bestuurslid Gert Krol. In de Algemene Ledenvergadering van mei 2023 heeft hij zich kort voorgesteld en is hij unaniem door de leden benoemd. Voor wie er toen niet was of het alweer vergeten is, hieronder een korte kennismaking.

Vrijheid

Gert Krol en zijn vrouw Rianne genieten volop van hun vrijheid. Zo zijn ze op vakantie naar Valencia geweest, gaat Gert 2x in de week naar de sportschool, heeft hij het mountainbiken ontdekt, is hij zzp’er en doet vrijwilligerswerk. “Met ons melkveebedrijf stonden we 24 uur per dag en 7 dagen in de week aan. Als we bijvoorbeeld naar een feestje gingen, moesten we ons haasten om de dieren op tijd hun voer te geven, de stal uit te mesten etc. Na het feest liep je nog even de stal in om te kijken of alles goed was. Wanneer we nu naar een feestje gaan, hoeven we niets te regelen. We pakken onze spullen en gaan.”

Vrijwillige opkoopregeling

Op 10 november 2022 haalden Gert en Rianne Krol de landelijke pers met het ondertekenen van het koopcontract in het kader van de vrijwillige opkoopregeling. De opkoopregeling maakt het voor provincies mogelijk om veehouderijen met een piekbelasting op stikstofgevoelige, overbelaste Natura 2000-gebieden op te kopen. “Onze melkveehouderij lag op 178 meter van een Natura 2000-gebied. We werden gezien als piekbelaster.” Lange tijd dachten Gert en Rianne dat één van de kinderen het bedrijf zou overnemen, maar zij gaan alle 3 hun eigen droom achterna.

Melkveehouderij

Tweeëndertig jaar hebben Gert en Rianne hun melkveebedrijf gehad. Eerst met een broer van Gert in Gemert en sinds 1999 in Weert. Gert en Rianne leerden elkaar kennen op de middelbare landbouwschool in Helmond. Later heeft Gert nog de Middelbaar Kader opleiding gedaan in Horst. “We begonnen met 45 koeien en eindigden met 185 koeien. Door de jaren heen heeft Gert grond aangekocht, waardoor het mogelijk werd om aan kringlooplandbouw te doen. “Niets wordt verspild en alle reststromen worden hergebruikt. In de melkveehouderij eten de koeien gras en maken daar melk van. Vervolgens wordt de mest van de koeien weer gebruikt als voedingsbron voor gewassen.”

Verrassende kijk

Op de landbouwproblematiek heeft Gert een verrassende kijk. “Eigenlijk zou de veeteelt intensief moeten blijven, wil je aan CO2 vermindering doen. Met biologisch boeren red je het niet. Daar is zoveel grond voor nodig, dat er meer tropisch regenwoud gekapt moet worden. Dat willen we niet.” Oplossingen ziet hij in het veranderen van het koopgedrag van consumenten, de boer produceert voor de markt. “Daar ligt de sleutel. Tussen burger en consument zit een wereld van verschil. Als burger wil men biologische en duurzame producten. Maar als ze in de winkel staan, kiezen ze als consument voor het goedkoopste product. Dat moet veranderen.”

Onbekende wegen bewandelen

Gert is altijd geïnteresseerd geweest in innovaties en nieuwe ontwikkelingen. Hij bewandelt graag wegen die anderen niet bewandelen. Vijftien jaar was hij voorzitter van de Studieclub Melkveehouderij Limburg-West en twaalf jaar zat hij in de Ledenraad van Friesland Campina. Volgens Gert zijn boeren de beste innovators. “Omdat zij tijdens het werk zelf ontdekken wat slim en praktisch is.” Zo heeft hij 12 jaar geleden een duurzame, innovatieve stal gebouwd. Ook was hij één van de eersten, die zonnepanelen op het dak van zijn stal legde. In totaal 880 stuks. “Friesland Campina stimuleerde de boeren om hun bedrijf te verduurzamen. Samen met de SDE-subsidie was dat aantrekkelijk. Bovendien had je er verder geen werk aan.”

WeertEnergie

Het is niet verwonderlijk dat de innovatieve kant van WeertEnergie Gert aanspreekt. “Wellicht kan ik iets betekenen voor het Kennisplatform.” In het bestuur wil Gert de verbinding leggen naar de agrarische sector. “Ik spreek de taal van de boeren. Weet wat er leeft.” Wat het gaat worden, zal de toekomst uitwijzen. Als uitdagingen ziet Gert: het project Zon op dak, Zon onder wind eventueel met batterij en de netwerkcongestie. “Als het maar lokaal is. Zorgen dat het geld niet naar de commerciële energiereuzen gaat, maar hier blijft en weer in de regio wordt gestoken.”

Gert en Rianne hebben er vrede mee dat ze met de melkveehouderij zijn gestopt. Wat niet wegneemt dat ze hun koeien soms nog missen. “We hebben het altijd met plezier gedaan. Maar nu breekt er een nieuwe tijd aan, waarin we onze weg nog moeten vinden.” Inmiddels werkt Gert als zzp’er bij het taxeren van faunaschade aan maïspercelen en voor Tennet als cultuurtechnisch toezichthouder.

Image

Mijn WeertEnergie