Voortgang zonnepark Leveroysedijk

Voortgang zonnepark Leveroysedijk

De bouw van het nieuwe zonnepark tussen de Leveroysedijk en de Galgenbergweg is in volle gang en verloopt volgens planning. Alle verhardingen en egalisaties voor de toegang en op het terrein zijn geheel uitgevoerd. Het hekwerk met de hoofdingang aan de Galgenbergweg en een achteruitgang aan de Leveroysedijk is geheel gereed.

Op het terrein staan masten met camera’s voor de bewaking. Bewegende personen binnen de hekken worden meteen opgemerkt en in beeld vastgelegd, bekeken in de meldkamer en zo nodig wordt de politie gealarmeerd.

De hoofdaannemer KiesZon gaat op 1 augustus beginnen met het plaatsen van de ondersteuningsconstructie en het leggen en aansluiten van de zonnepanelen. Parallel aan deze werkzaamheden wordt de verbindingskabel met het inkoopstation van het windpark gelegd. Op 15 oktober moet alles operationeel zijn.

Het zonnepark zal bestaan uit 8.624 panelen van elk 660 Wp. In totaal dus 5.691.840 Wp. Met de gekozen Oost-West oriëntatie zullen deze naar verwachting tussen de 4.800 en 5.000 MWh per jaar aan stroom gaan leveren. Dat komt overeen met het stroomverbruik van ca 1.600 huishoudens.

Bij de voorbereiding en de bouw van dit park wordt de basisschool van Swartbroek betrokken door middel van gastlessen, een bezoek aan het park, activiteiten op het gebied van duurzaamheid en een bijenhotel bij het park.

Image

Mijn WeertEnergie