Hamerstuk - maart/april 2023

Maart roert zijn staart. De afgelopen tijd was dat gezegde meer dan toepasselijk. Gelukkig is de zomertijd er weer, worden de avonden langer en na een zeer natte maart is het nu op naar de lente. 

Tijdens de raadsvergaderingen over WarmWonen in Weert afgelopen december bleken er veel misverstanden te bestaan bij de Weerter Raad over wat WeertEnerrgie precies doet en waar we voor staan. Samen met Frans van Tuel heb ik daarom bij verschillende raadsfracties WE gepresenteerd. Alom verwondering over de organisatie en bewondering hoe ver we zijn met de energietransitie in Weert echt handen en voeten te geven.

Maar de boodschap is ook, dat we er nog lang niet ijn. We hebben berekend, dat wanneer Weert zijn doelstelling om in 2030 een aanzienlijk deel van det elektriciteitsverbruik binnen de gemeente op te wekken er tenminste 3x zoveel eigen opwek bijgebouwd moet worden, als er nu in alle plannen staat. Dus het motto is: handen uit de mouwen en wel morgen!

Voor het niewe zonnepark aan de Leveroysedijk is via REScoop een project manager aangetrokken, die samen met Soltronergy en namens WeertEnergie Henk Lambrichts en Wim op den Buys het projectteam vormen. Doordat engineering bedrijven erg veel werk hebben, is er wat vertraging opgelopen en lijken de prijzen voor bepaalde bouwactiviteiten hoger te worden. Daartegenover staat dat de prijzen voor zonnepanelen de laatste tijd nog al zijn gedaald. "You win some, you loose some." We hopen binnenkort alle mensen die certificaten hebben gekocht of andere belangstellenden via een webinar verder te informeren.
 
Pennigmeester Jan Scholts is druk in de weer om de jaarcijfers van 2022 definitief te maken en deze met de kascommissie te bespreken. We hopen, dat we de goedgekeurde cijfers op de ALV van 25 mei kunnen presenteren. Op die ALV zullen we ook verder op onze Missie/Visie ingaan. Dit wordt een interactieve meeting, waar we jullie als leden intensief hopen te betrekken in de nieuwe opzet en we de kernwaardden graag met elkaar willen vaststellen. NOTEER DE DATUM VAST IN JULLIE AGENDA MET EEN GROOT UITROEPTEKEN!
 
Waarschijnlijk hebben velen van jullie de advertentie gezien voor het werven van een nieuwe directteur. De aanlooptijd is behoorlijk lang geweest - het bestuur realiseert zich dat - maar na de zorgvuldige wijze waarop het voortraject is uitgevoerd, kunnen we nu ook snel stappen zetten. Als alles loopt, zoals we nu verwachten, hopen we tijdens de ALV van 25 mei met een concreet voorstel te kunnen komen.
 
We hebben de laatste tijd veel signalen gekregen, dat de aanbiedingen via WeertEnergie | Om voor stroomcontracten hoger zijn dan van andere aanbieders van groene stroom. Dit komt doordat Om | nieuwe energie, die voor ons de stroom herverdeelt, helaas erg dure stroom heeft ingekocht voor de momenten, dat de zonneweides en windmolens in Nederland niet genoeg produceren. Gelukkig is deze dure stroom binnenkort allemaal opgebruikt en kunnen de tarieven vanaf begin mei weer op een concurrerend niveau aangeboden worden.
 
Tot slot: Peter Gloudi is samen met een lustrum commissie druk bezig om de feestelijheden rond ons 10-jarig bestaan te organiseren. Jullie horen daar snel meer over!
 
Voorzitter Kees de Korver
Image

Mijn WeertEnergie