Henri Vossen

Sinds begin dit jaar is Henri Vossen (64 jaar) officieel toegetreden tot de Coöperatieraad van WeertEnergie. Als registeraccountant weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om een controlerende rol te hebben. Hij zwengelt graag intern de discussie aan en is niet alleen geïnteresseerd in duurzaamheid, maar leeft er ook naar.

Doorleeft duurzaamheid 

Om met dat laatste te beginnen. Als Henri ergens naar toe gaat, doet hij dat te voet, met de fiets of het Openbaar Vervoer (OV). “Wat ik aan duurzaamheid kan doen, doe ik. Straks ga ik met het OV naar Vaassen. Het kost meer tijd, maar is wel duurzamer.” Het valt Henri op dat bij uitnodigingen voor festiviteiten vaak staat hoe je er met de auto moet komen, maar niet hoe je er met de fiets-, wandelend of met het OV komt. “Daar is nog een wereld te winnen.”

Weert

Op de vraag wie Henri Vossen is, zegt hij gekscherend: “De onbekendste van de broers.” Zijn oudere broer Pierre was docent maatschappijleer op het Philips van Horne (PvH) in Weert. Zijn jongere broer Jeffreye is ook werkzaam in het onderwijs en was vele jaren D66-raadslid in de Weerter gemeenteraad. Henri is geboren aan de Maaspoort. Het gezin verhuisde al snel naar de Kerkstraat waar zijn ouders in 1956 een huis hebben gebouwd. “Voordat de Randweg er was, liep de Kerkstraat door tot aan de St. Annamolen op Keent. Nu heet het stuk vanaf de rotonde naar de molen Bocholterweg. Na 30 jaar buiten Weert te hebben gewoond, woont Henri inmiddels zo’n achttien jaar in zijn ouderlijk huis aan de Bocholterweg.

Ouderlijk huis

“Mijn ouders wilden het huis verkopen en belden dat ze een serieus bod hadden gekregen. Als jij het wil hebben, moet je binnen een half uur reageren”, zei mijn vader. “En dat heb ik gedaan”, lacht Henri. Aan het huis moest veel gebeuren. De binnenkant heeft Henri geïsoleerd. Er is een warmtepomp geïnstalleerd en als een van de eersten heeft hij zonnepanelen op z’n dak gelegd. “Bij oudere huizen is er vaak geen fatsoenlijke spouwmuur, waardoor een verwarming met lage temperaturen moeilijk en kostbaar wordt. Volgens Henri wordt de warmtetransitie bij oude huizen dan ook een hele uitdaging.

Werkveld

Op z’n achttiende ging Henri naar Amsterdam om uiteindelijk af te studeren als registeraccountant. Zijn eerste baan had hij nog tijdens zijn studie bij het destijds grootste rijkscomputercentrum van Nederland in Apeldoorn. Vervolgens heeft hij in heel Nederland en internationaal in Spanje en Engeland gewerkt. In Nederland voor beursgenoteerde bedrijven en voor grote MKB-organisaties in de regio Amsterdam, Haarlem en Leiden. “Boeiend vond ik de ontwikkelingen bij een internationaal zaadveredelingsbedrijf in Naaldwijk. Daar merkte je dat ze al bezig waren met duurzame teelttechnieken.

Op dit moment opereert Henri als zelfstandig consulent en adviseur bij diverse bedrijven en personen. Zijn hulp wordt vooral ingeroepen bij de overdracht van familiebedrijven. “Ik doe nu alleen nog maar bedrijven die binnen 20 km van Weert liggen, iets met duurzaamheid hebben en waar ik een goed gevoel bij heb.”

Coöperatieve karakter

De coöperatieve gedachte van WeertEnergie spreekt Henri erg aan. Samen de energietransitie van Weert realiseren. Henri bezocht een ledenvergadering om de mensen achter het burgerinitiatief te leren kennen. “Peter Gloudi deed die avond een oproep voor nieuwe bestuursleden. Ik reageerde daarop. Bestuurder bleek niet een passende rol. Maar op een later moment vroeg Peter of ik als Coöperatieraadslid zou willen optreden. Daar heeft Henri ja opgezegd.

Frapper toujours

“WeertEnergie is een prachtig burgerinitiatief met mooie projecten. Maar ze moet ook heel alert zijn op de omgevingsfactoren. Welke vragen leven erbij de inwoners? Hoe kunnen we als WeertEnergie zorgen dat de inwoners duurzame en betaalbare energie krijgen? Ga het gesprek met ze aan, maar ook met elkaar als bestuur en leden.

Wat voor vereniging wil je zijn? Waar wil je bijhoren? Bij een investeringsmaatschappij of een groep met maatschappelijke relevantie? Frapper toujours, oftewel blijf kloppen. Wees actief voor de hele samenleving en niet alleen voor een kleine groep.” Henri is voorstander van een breder draagvlak. “Diversiteit in bestuur en ledenbestand is essentieel voor een organisatie. Anders raak je je mandaat kwijt.”

Image

Mijn WeertEnergie