WeertEnergie en Rabobank trekken samen op

WeertEnergie en Rabobank trekken samen op

Op dinsdag 16 november 2021 ondertekenden Hans de Kinderen, directeur van Rabo-bank Weerterland en Cranendonck, en Jan Scholts, penningmeester van WeertEnergie, een samenwerkingsovereenkomst. “Met z’n allen hebben we een maatschappelijke taak, waar we samen invulling aangeven. Dit is belangrijk, omdat we de aarde te leen hebben van onze kinderen”, licht Hans de Kinderen toe.

Met de samenwerking willen WeertEnergie en de Rabobank elkaars doelstellingen ver-sterken en bijdragen aan de regionale verduurzaming van woningen en bedrijfsgebouwen in Weert. WeertEnergie richt zich op inwoners en ondernemers in de gemeente Weert en levert een bijdrage aan de energietransitie door een actief bewustwordings-proces, het bevorderen van energiebesparing en het initiëren van grootschalige duurzame energieopwekking. De Rabobank zet onder meer de programma’s ‘Verduurzaming woningen’ en ‘Zon op het dak’ in door het delen van kennis, netwerk en het bieden van financieringsoplossingen.

Hans de Kinderen: “We maken concreet stappen in de energietransitie en verduurzaming van gebouwen van zowel ondernemers als consumenten. Daar past deze samen-werking bij.”

Ook Kees de Korver, voorzitter van WeertEnergie, onderstreept het belang van de over-eenkomst. “Ze is geheel in lijn met de doelstellingen van WeertEnergie. Beide organisaties focussen zich op verduurzaming. Waarbij de Rabobank concrete financiële oplossingen aanbiedt voor de energietransitie.”

Image

Mijn WeertEnergie