Lidmaatschap betalen

Lidmaatschap betalen

Het jaar 2020 is al even bezig. Tijd om de jaarlijkse contributie van WeertEnergie à 20 euro over te maken op rekeningnummer NL 45 TRIO 0197 6893 02 ten name van WeertEnergie / Weert. Vermeld bij de overboeking ook even je postcode. Met meer dan 300 leden, komt eenzelfde achternaam vaker voor. Via de postcode wordt de betaling aan het juiste lid gekoppeld.

Wie via een bepaalde regeling (energielevering via Om | nieuwe energie) automatisch lid is, hoeft niets met bovenstaande oproep te doen.

Duurzaamheidsfonds

Wil je daarnaast een donatie aan WeertEnergie geven? Dat kan. Gelden van donaties gaan in het Duurzaamheidsfonds, waaruit sociale projecten voor Weert worden gefinancierd. Een voorbeeld hiervan zijn de bomen die in het Weerter park De Weijer zijn geplant.

Financiëring projecten

In 2020 zal het Zonnepark Altweerterheide volop draaien. Daarentegen zal het Windpark langs de A2 pas aan het einde van 2021 gereed zijn. Deze vertraging is het gevolg van de late besluitvorming door de Raad van State (18 weken) en de contractbesprekingen/opstart van de installatie. Het produceren van de turbines wordt nu ingeschat op minimaal een jaar.

Deze vertraging heeft gevolgen voor de Risico-investeerders (2x 75.000 euro) die eind 2020 hun geld terugontvangen, inclusief bonussen. Maar ook de toezeggingen aan het investeringsfonds kunnen pas eind 2020/begin 2021 worden gehonoreerd/opgevraagd.

Bovenstaande weerhoudt ons er niet van om verder te gaan met de professionalisering van de organisatie. En met de hulp van onze leden gaat dat zeker lukken.

Terug naar de nieuwsbrief februari/maart 2020

Image

Mijn WeertEnergie