Besluiten extra ALV

WeertEnergie is druk bezig met het realiseren van het zonne- en windpark. Het gaat om grote bedragen. Om voorbereid te zijn op de toekomst, is het belangrijk dat met name het bestuur financieel en juridisch wordt afgeschermd. Daarom wil WeertEnergie elk project onderbrengen in een aparte BV. Boven deze BV komt dan organisatorisch een Holding. In deze Holding komt een facilitair managementbureau, welk voor alle geledingen de complete administratieve afwikkeling gaat verzorgen.

Om verder te kunnen gaan met het zonnepark en batterij op Altweerterheide dient WeertEnergie op korte termijn een erfpachtovereenkomst te ondertekenen voor de grond waarop dit park gerealiseerd wordt. Deze grond is van de gemeente Weert.

In juni 2018 liet de BNG (Bank Nederlandse Gemeente) weten, genegen te zijn om coöperaties geld te lenen voor de energietransitie. WeertEnergie gaat onder toezicht van de Coöperatieraad een lening aan ter hoogte van € 1.500.000,- bij de BNG, onder gemeentegarantie voor de externe financiering van het zonnepark. Voor 15 jaar onder het meest gunstige tarief.

Image

Mijn WeertEnergie