In gesprek met Hans de Jong

Op een plezierige manier dingen met elkaar regelen

Als er iets is wat Hans de Jong belangrijk vindt dan is het wel zaken/dingen goed met elkaar regelen. Zijn expertise ligt op het gebied van milieu- en omgevingsvraagstukken. Maak kennis met deze netwerker pur sang, die sinds kort lid van WeertEnergie is.
Tuin sproeien

Vanwege de hitte, zoeken we verkoeling in huis. Hans roert meteen een dilemma aan. “Ga ik vanavond de tuin sproeien? Ik heb daar best moeite mee. Nu het zo heet is. Dan vraag ik mezelf af: ‘Kan het op een andere manier’? Bijvoorbeeld door grondwater op te pompen. Of regen op te vangen in een regenton. Ik denk dat het belangrijk is om de tuinen te ontstenen. Stenen eruit en groen erin, waardoor het regenwater weer vrij de grond in kan lopen en niet in het riool verdwijnt.”

Past bij de cultuur

Hans de Jong (54 jaar) was aanwezig bij de feestelijke opening van het Zonnepark Altweerterheide op 31 mei 2019. “Mooi dat de pastoor erbij was. Ondanks dat de mensen steeds minder naar de kerk gaan, was het op dat moment respectvol stil. Zo’n inzegening past hier in de cultuur,” vertelt de in Rotterdam geboren Hans de Jong. Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen alweer twintig jaar in Weert. “Voor mijn werk als projectmanager zijn we naar Weert verhuisd. Ik houd van identiteit en Weert heeft die als de poort van Limburg en de groenste regio. In onze tuin heb ik een meidoornhaag geplant, omdat die hier hoort.”
Milieu- en omgevingsvraagstukken

Op jonge leeftijd wilde Hans burgemeester worden. “Dat leek me zo’n mooi beroep.” Helaas heeft hij deze ambitie moeten laten varen. Na de studie bestuurskunde aan de HEAO in Den Haag ging hij bij de gemeente Schoonhoven werken op de afdeling die zich bezighield met bodemsanering. “Op dat moment speelde daar de bodemsanering van het terrein van een gasfabriek.” Vervolgens kwam Hans te werken bij het adviesbureau Interprojekt. Het is dan 1990 en het busvervoer was nog niet gedecentraliseerd. “Voor het Verenigd Streekvervoer Nederland heb ik een beleidsplan en begroting gemaakt voor alle milieubelastende activiteiten: van verwijderen van de asbesthoudende remmen tot vervangen klinkerverhardingen door vloeistofdichte vloeren.

In die dagen was er nog helemaal geen aandacht voor goed locatiebeheer en locatieontwikkeling.” Zijn interesse was gewekt. Na zeven verschillende werkgevers, start Hans de Jong op 1 juli 2019 met zijn eigen adviesbureau Redd. “Na jaren voor anderen gewerkt te hebben, wil ik het nu zelf doen. Redd staat voor ‘Met plezier waarde toevoegen’ en dan met name bij milieu- en omgevings-vraagstukken. Zorgen dat een locatie veilig wordt beheerd. Je hebt overal te maken met buren/andere partijen en dan is het goed om dingen op een plezierige manier met elkaar te regelen. Als voorbeeld noemt hij de bestemmingswijziging van weiland naar zonneweide bij het zonnepark Altweerterheide. En de coördinatie van het milieu- en natuuronderzoek bij het windpark Weert.

Overgangstijd

Hans is enthousiast over WeertEnergie. “Petje af voor wat WeertEnergie in korte tijd allemaal heeft gerealiseerd. Het burgerinitiatief spreekt mij erg aan. Van onderaf. De burger is zelfstandiger geworden, regelt dingen zelf. De overheid is er voor het scheppen van de kaders. Zo zou je als burgers bijvoorbeeld zonnepanelen op wijk- en straatniveau kunnen regelen.” Volgens Hans zijn de zonnepanelen en windmolens niet het eindstation. “We leven in een geweldige overgangstijd. Neem de solarauto Lightyear One, die afgelopen week is gepresenteerd. Zonder het enthou-siasme van deze oudstudenten van TU Eindhoven was deze auto er nooit gekomen. Zij waren een van de eersten die een solarauto bouwden en meededen met de Solarrace in Australië, Of denk aan de Ocean Clean Up, het opruimsysteem van Nederlander Bryan Slat, om de plastic soep in de Grote Oceaan aan te pakken. Ik geniet van deze eenlingen die met een realistische blik kijken naar wat er gaande is in de wereld. En als je alle initiatieven bij elkaar optelt, zie je een cumulatief effect met een grote impact op de aarde.”

Toekomstbestendig

In plaats van de term duurzaamheid, spreekt Hans de Jong liever over toekomstbestendig. “Het gaat erom dat we de aarde veiligstellen voor de toekomst. Hoe? “Door het nemen van je verantwoordelijkheid, na te denken over alternatieven en zo een kentering teweeg te brengen, waardoor onze kinderen minder schade hoeven op te ruimen. In overleg met elkaar. En door maatregelen te nemen die bij je passen en die je kunt betalen.”

Kennissessie

Als Hans de Jong zonnepanelen op zijn dak wil leggen, komt hij via zijn netwerk terecht bij WeertEnergie en die verwijst hem door naar Bert ten Haaf van Soltronergy. Soltronergy heeft in opdracht van WeertEnergie het zonnepark Altweerterheide mede aangelegd. “Bert rekende niet alleen uit wat het leggen van de zonnepanelen ging kosten, maar attendeerde me ook op de regeling waarmee je tegen slechts 2% rente geld kunt lenen bij de Provincie Limburg voor de aanschaf van zonnepanelen. Met deze regeling wordt het voor iedereen betaalbaar.” Momenteel is Hans betrokken bij de Kennissessie van WeertEnergie. Hij denkt mee en wil zijn expertise graag inzetten. In totaal zijn er zes ideeën aangedragen, die verder worden onderzocht. Uitgangspunt hierbij is dat een project, gezien vanuit WeertEnergie, van toegevoegde waarde is voor Weert en omgeving.

Hou de berichtgeving over de Algemene Ledenvergadering in november in de gaten. Dan worden de ideeën van de Kennissessie gepresenteerd.

 

Image

Mijn WeertEnergie