Hamerstuk november 2020

Hamerstuk november 2020

November 2020….  We zijn met WeertEnergie weer aardig op stoom. Zelf ben ik, buiten de gebruikelijke overleggen, druk in de weer met het overdragen van de verschillende portefeuilles aan de andere bestuursleden en de directeur van de holding.

Webinars

De voorbereidingen voor de digitale presentaties van de projecten zijn getroffen en komende maand kunnen alle leden informatie over de stand van zaken verwachten. Hiervoor heeft met name Arjanne zich ingespannen, waarvoor dank. Want zonder informatieoverdracht kunnen we onze leden niet raadplegen.

ALV

De voorbereidingen voor de Algemene LedenVergadering van 22 december lopen ook gesmeerd, maar ik denk niet dat we het halen om het nieuwe huishoudelijk reglement al te presenteren. Daar moeten toch nog wat puntjes op de ‘i’ gezet worden. Nou is dat natuurlijk een formele kwestie, maar het moet wel goed geregeld zijn.

Professionaliseringsslag

Belangrijk voor onze coöperatie is dat in december de gemeenteraad besluit neemt over een nauwere en formelere samenwerking met WeertEnergie om onze professionaliseringsslag een boost te geven. Dit alles om Weert energieneutraal te maken in 2040. Het collegestuk hierover ziet er goed uit. In het eerste kwart van 2021 zal een en ander uitgewerkt moeten worden, tenminste als de leden van de gemeenteraad akkoord geven.

Financiën Windpark Weert

Ook ben ik – en met mij het hele bestuur – blij dat de onderhandelingen met de banken voor financiering van het windpark nagenoeg zijn afgerond. In ieder geval is er een bank overgebleven die de drie turbines wil financieren. Dat houdt in dat we weer op schema zitten en in januari de financial close kunnen afronden waarna het bouwproces begint.

Energielevering

Wat betreft onze energielevering aan de inwoners van Weert kunnen er nog wat stappen gezet worden. Mooi is wel om te horen dat onze gezamenlijke energieleverancier ook dit jaar weer zwarte cijfers produceert en we naderen de 100.000 aansluitingen in heel Nederland. De coöperatie Samen Om groeit wel in ledental naar 50 coöperaties die hun zelf opgewekte energie slijten aan de inwoners uit hun eigen omgeving.

Energie uit Weert

Hierbij een oproep aan onze leden om over te stappen op onze eigen energie. Kijk op de website, maak gebruik van je eigen energie en steun daarmee de eigen projecten en de economie in de regio. We behoren overigens weer voor de zesde keer op rij tot een van de groenste energieleveranciers van Nederland volgens de Consumentenbond, Hier Opgewekt en WISE. Dat doen we toch maar met zijn allen!

Ik wens iedereen persoonlijk een hele goede decembermaand toe. Blijf gezond en hou anderen gezond.

Peter Gloudi

Image

Mijn WeertEnergie