Alle seinen op groen voor Windpark Weert

Alle seinen op groen voor Windpark Weert

In deze tijd zijn fysieke overleggen zeldzaam. Tijdens het bestuurlijk overleg van de stichting Nieuwe Energie Weert (NEW, waarin WeertEnergie en Eneco Wind bv nauw samenwerken) van donderdag 24 september werden de volgende knopen doorgehakt, die nodig zijn voor realisatie van Windpark Weert:

  • de keuze voor de windturbines is bekrachtigd: drie Enercon E138 turbines zullen gaan verschijnen nabij de A2 ten zuiden van parkeerplaats Roeventerpeel. Trots zullen zij de logo’s van WeertEnergie en onze partner Eneco dragen. De direct drive machines zullen stroom leveren voor meer dan 9.000 huishoudens in Weert.
  • er werd besloten welke partij het ontwerp gaat maken voor de aanleg van de wegen, de elektrische werken etc. 
  • er werd besloten dat er met spoed een goede bankfinanciering moet komen. De duurzame banken Triodos en ASNbank zijn daarvoor in de race, maar ook andere banken mogen een financieringsbod doen.

Dezelfde avond vond nog een fysieke bijeenkomst plaats en wel van de Windwerkgroep. Hierin zitten leden van WeertEnergie, die zich betrokken voelen bij deze ontwikkeling en veel ervaring hebben in het bedrijfsleven. Ook zij waren enthousiast over de  keuzen.

Wel werden kritische kanttekeningen gezet bij zaken als: het tijdig inkopen van cruciale onderdelen (bijvoorbeeld kabels), het goed afspreken van de verantwoordelijkheden van de (onder-)aannemers, het indekken van risico’s, tijdens de bouw én de exploitatie. En bovenal het hard vastleggen van garanties van de turbineleverancier op levering en productie, inclusief boeteclausules bij het nalaten van levering of onderhoud.

Al met al is er zeer veel vertrouwen dat het binnenkort zo ver is: in mei volgend jaar moet de schop de grond in gaan, en in maart 2022 draaien de drie op volle toeren!

Image

Mijn WeertEnergie