blaadjes

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Weet u hoeveel het voor u oplevert in de toekomst?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan het milieu?

Organisatie

WeertEnergie is een coöperatie/coöperatieve vereniging met momenteel zo'n 200 leden.

Een coöperatie is een praktische, juridische rechtsvorm om in samen te werken, bijvoorbeeld voor particulieren die willen bijdragen aan of investeren in duurzame energie. Een coöperatie mag een winstoogmerk hebben. Hierdoor is het mogelijk om bedrijfsmatige activiteiten, met economisch voordeel voor de leden, in deze rechtsvorm onder te brengen. Bron: www.cooperatieexpert.nl

Organigram 

De coöporatie WeertEnergie is bezig met het professionaliseren van de organisatiestructuur. Klik hier voor de structuur van de toekomst. 

Algemene ledenvergadering

De leden van de coöperatie WeertEnergie nemen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) besluiten. De leden hebben stemrecht. 

Statuten

Lees hier de statuten van WeertEnergie.

Huishoudelijk reglement

Lees hier het huishoudelijk reglement.