Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief WeertEnergie september 2018

Foto1_ALV2017-700

Algemene Ledenvergadering

Het laatste kwart van dit jaar zullen er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, waarover wij als bestuur graag van de leden advies ontvangen. We hebben dan ook besloten om een extra Algemene Leden Vergadering in te lassen op 27 september in het Natuur- en Milieu Centrum De IJzeren Man aan de Geurtsvenweg 4 in Weert (NMC Weert).

Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Lees verder


foto2_ondertekeningNEW700

Oprichting N.E.W. (Nieuwe Energie Weert)

Weert is een nieuwe coöperatieve energievereniging rijker. Op dinsdag 18 september bekrachtigden WeertEnergie en Eneco Wind b.v. hun eerdere samenwerking met de oprichting van de coöperatieve vereniging Nieuwe Energie Weert (N.E.W.), zoals afgesproken in de ALV.

De nieuwe coöperatie gaat zich bezighouden met het opwekken van lokale groene stroom in de gemeente Weert. Denk daarbij aan windenergie en zonne-energie. Eneco Wind b.v. en WeertEnergie zullen binnen deze nieuwe coöperatie daartoe samen projecten opstarten die ze afzonderlijk niet zouden kunnen ontwikkelen.

Hiermee geeft de coöperatie N.E.W. mede invulling aan de lokale energietransitie en de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er dan net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt.

Lees verder


foto3_zonnepark-700

Zonnepark op Altweerterheide begint te leven

Op 10 september 2018 hield WeertEnergie een informatiebijeenkomst over het Zonnepark op Altweerterheide in de basisschool St. Jozef in Altweerterheide. Gerard te Boekhorst, projectleider van het zonnepark, vertelde over de stand van zaken, de vergunningaanvraag, de opslagbatterij etc. Gedurende de presentatie werden veel vragen gesteld, onder andere over: de ligging van het park, de keuze voor bepaalde zonnepanelen, de keuze voor het leggen van zonnepanelen op de kippenschuren en op de grond en de brandveiligheid van de buurtbatterij.

Lees verder


foto4_vanhetgasaf-700

Kennissessie ‘Van het gas af’

“Met alleen een warmtepomp aanschaffen ben je er niet.” Dat zeiden de gastsprekers Lars Boelen en Marcel Timmermans op de kennissessie van WeertEnergie op 20 september in het NMC Weert. Beiden adviseren om eerst je woning goed te isoleren en te ventileren. Pas dan weet je dat de energie, die je via nieuwe technieken zoals warmtepompen, opwekt, niet verloren gaat. Klik hier voor de presentatie van Lars Boelen en hier voor die van Marcel Timmermans.

De systematiek die beide adviseurs volgen verschilt enerzijds niet zo veel van die van WeertEnergie, maar anderzijds merk je toch ook dat zij hun klanten helemaal meenemen in het uitvoeren van de te nemen maatregelen.

Tijdens de bijeenkomst bleek ook uit de bijdragen die onze energiecoaches stelden, dat we wat betreft kennis zeker niet onderdoen voor andere adviseurs. Duidelijk is geworden dat gasloos nog ver weg is, maar zeker niet onrealistisch.


foto5_locatiewindmolens-700

Windpark Weert

De projectleiders van het Windpark, Joost van der Stappen en Laurens van Zelst, hebben tijdens de informatiebijeenkomst op 26 juni 2018 de aanwezigen in restaurant De Molshoof in Kelpen-Oler bijgepraat over de huidige stand van zaken van het Windpark. Het ging onder andere over de definitieve posities van de drie windmolens. In totaal zijn er veertien zienswijzen ingediend.

Klik hier voor de presentatie en hier voor de vraag en antwoorden die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld. Wil je die vervangen door: Download hier de presentatie van 26 juni 2018.


foto6_groene-stroom-700

Overstappen op 100% groene stroom uit Weert

Nu de eerste zonnepanelen in het Zonnepark op Altweerterheide liggen, kan WeertEnergie 100% groene energie uit Weert aanbieden aan de inwoners van Weert. Een geweldige prestatie. Juist daarvoor is WeertEnergie in 2013 opgericht. Vanaf 1 oktober 2018 is het zover. Dan kunt u 100% groene stroom, opgewekt in het Zonnepark op Altweerterheide afnemen. Hoe? Door over te stappen op de energieleverancier Samen Om.

Samen Om levert 100% groene energie van 35 coöperaties in Nederland, waaronder WeertEnergie. Kijk op de website en stap nu over.


foto7_Logo-Dag-van-de-Duurzaamheid-700

Dag van Duurzaamheid

10 oktober is de dag van de duurzaamheid en wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd. Op de Dag van de Duurzaamheid, wil de organisatie Urgenda laten zien hoe groot de duurzaam-heidsbeweging in Nederland al is. Kijk op deze pagina voor aangemelde initiatieven bij u in de buurt.


foto8_DutchEarthWeek-700

Dutch Earth Week

In de week van 8 t/m 14 oktober is het Dutch Earth Week. Dutch Earth Week is een initiatief van de Provincie Limburg en opgezet om zoveel mogelijk mensen bewust te maken en in actie te brengen voor duurzaamheid. Dit jaar is het thema: Turn It!

Dutch Earth Week biedt een podium aan organisaties, koplopers, enthousiastelingen, bedrijven, gemeentes en nieuwsgierigen.

Lees verder


zonnebloem-800

Deel de zon

Meedoen met het zonnepark Altweerterheide en direct 15 jaar lang profiteren van eigen, lokaal opgewekte, groene stroom kan nog gemakkelijk tot 1 januari 2019. U kunt ook uw kinderen opgeven voor dit unieke aanbod. Voor € 1.990,- krijgt u namelijk voor 1000 kWh 15 jaar de energiebelasting terug en jaarlijks € 50,- stroomkosten vergoed van WeertEnergie. Dat komt neer op een uiteindelijk rendement van 4,7% op uw eenmalige inleg. En als de belasting omhoog gaat, wordt het allengs meer.

En u mag u zich de trotse eigenaar noemen van een deel van het zonnepark en meebeslissen over de verdere ontwikkelingen. Mooi toch?


Klik hier om u af te melden van deze Nieuwsbrief
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!