Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief WeertEnergie mei 2018

Beste Leden van WeertEnergie,

Voor u ligt de Nieuwsbrief WeertEnergie van mei 2018. Door drukte was er geen nieuwsbrief de vorige maand.


foto1_JanScholts-kl

In gesprek met penningmeester Jan Scholts

Jan Scholts heeft iets met getallen en duurzaamheid. “Als jongetje maakte ik al overal lijstjes van,” vertelt de nu zevenenzestig jarige Jan. Dit jaar is hij vijf jaar penningmeester bij WeertEnergie. Jan is getrouwd met Thea. Samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen.

Lees verder


foto2_opening%20pop-upwinkel-kl

Informatiewinkel aan de Van Berlostraat

Vele belangstellenden wisten de tijdelijke informatiewinkel WeertEnergie aan de Van Berlostraat te vinden. In één-op-één gesprekken werden vragen gesteld en adviezen gegeven over duurzame energie. Zaterdag 10 maart opende wethouder Geert Gabriëls officieel de pop-up winkel WeertEnergie. De wethouder benadrukte hoe belangrijk het is dat burgers samen zich inzetten voor duurzame energie.


foto3_bijeenkomstwarmtescans-kl

Bijeenkomsten Warmtescans

Op 10 april was het gezellig druk bij de bijeenkomst over de gemaakte warmtescans in de wijken Biest en Groenewoud in Theater De Huiskamer aan de Wilhelminasingel 10b in Weert. Een haperende internetverbinding maakte het lastig om de warmtescans op het grote scherm te laten zien. Gelukkig was de verbinding beneden in het theater beter en kon wie dat wilde alsnog de warmtescan van zijn/haar huis op een laptopscherm zien.

Op 11 april vond dezelfde bijeenkomst in IKC Leuken plaats. Door technische problemen moest er worden geïmproviseerd.

Lees verder


foto3_bonusvoorleden

Bonusactie voor leden

Wie herinnert zich niet de aanbrengpremie wanneer je als abonnee van de krant of tijdschrift een nieuw lid aanbracht. Soms was dat een lepeltje, soms een tegoedbon, maar meestal kwam dit neer op een korting op je eigen abonnement of een daadwerkelijk geldbedrag.

Ook wij willen zo’n regeling in het leven roepen om leden van WeertEnergie enthousiast te maken om ambassadeur te zijn van de actie ‘DEEL DE ZON’.

Tijdens de bijeenkomsten in de wijken proberen wij de aanwezigen over te halen om mee te investeren in het collectieve zonnepark Weert. Tijdens de bijeenkomsten die zijn geweest, is dat redelijk gelukt. Maar we zijn er nog niet.

Daarom doet het bestuur een beroep op jou als lid om deelnemers aan te brengen. Als beloning ontvang je een bonus, die afhankelijk is van het aantal kWh dat je aangeeft. De bonus varieert van een gratis lidmaatschap tot certificaten voor wie een nieuwe deelnemer aanbrengt.

Denk hierbij aan:

Hierdoor wordt het voor jou als lid van WeertEnergie ook interessant om deelnemers voor de actie ‘DEEL DE ZON’ aan te brengen. Wat de collectiviteit onder de Weerter bevolking voor het zonnepark vergroot en het zonnepark tot een echt WEERTER ZONNEPARK maakt.


foto5_algemeneledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 24 mei is om 19.30 uur de algemene ledenvergadering in het Natuur- en Milieucentrum aan de Geurtsvenweg 4 in Weert. Inloop vanaf 19.00 uur. Op de agenda staan:

Met elkaar zijn we de coöperatie WeertEnergie. U mag als lid meedenken en meepraten. Graag zelfs. Kom naar 24 mei en laat uw stem horen.

Aandachtspunten gesprek informateur 11-4-2018

In april heeft het bestuur van WeertEnergie overleg gevoerd met de informateur om hem op de hoogte te stellen van de wensen van WeertEnergie bij het vormen van een coalitie en het opstellen van een coalitie-programma. Om te voorkomen dat we het ons niet meer kunnen herinneren, hieronder de notitie die we tijdens het gesprek namens WeertEnergie hebben overhandigd. Het is nu afwachten of onze wensen ook worden gehonoreerd. We zijn benieuwd.

Lees verder


Klik hier om u af te melden van deze Nieuwsbrief
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!