Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief WeertEnergie maart 2018

foto1_kennissessie

Kennissessie voor leden op 15 maart

Zoals al eerder aangekondigd starten we dit jaar met zogenaamde kennissessies waarin alle gegevens van de projecten die we uitvoeren, aan de orde komen. Dit omdat tijdens de Algemene Ledenvergadering er onvoldoende tijd is om op alle aspecten van de projecten in te gaan.

Donderdag 15 maart vindt de eerste sessie plaats over het zonnepark Altweerterheide en over het Windpark Weert. De projectleiders zullen ingaan op de stand van zaken en wat de toekomst biedt en het bestuur zal ingaan op de financiële kant van de projecten. Voor alle leden belooft het een interessante bijeenkomst te worden.

Aanvang 19.30 uur in het Natuur- en MilieuCentrum Weert aan de Geurtsvenweg 4 in Weert.


foto2_energiewinkel

Informatiewinkel aan de Van Berlostraat

Zaterdag 10 maart om 14:00 uur openen we voor de eerste keer onze informatiewinkel in de Van Berlostraat. In de winkel kunnen bezoekers alle informatie krijgen over de projecten die we uitvoeren voor de inwoners. De nadruk ligt op het werven van deelnemers voor het zonnepark in Altweerterheide, want daaraan deelnemen kan in principe maar tot 1 mei. Dan moet bekend zijn hoe veel mensen meedoen. De winkel in maart iedere zaterdag open van 10.30 uur tot 16.00 uur. En op koopzondag 25 maart van 12.30 uur tot 16.00 uur. Dit initiatief komt in plaats van op de markt in de kou staan en geldt ook tevens als proef om te kijken of het zinvol is om een fysiek energieloket te openen.

Komt allen eens kijken of verwijs de buurman naar ons informatiepunt.

Oproep

Wie helpt mee om de informatiewinkel op de zaterdagen en koopzondag in maart open te houden? We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Heb je zin en tijd, stuur een mailtje naar info@weertenergie.nl. Geef in het mailtje even aan op welke dag(en) je kunt en van hoe laat tot hoe laat. Dank je wel.


foto2a_agenda

Agenda


foto3_bonusvoorleden

Bonusactie voor leden

Wie herinnert zich niet de aanbrengpremie wanneer je als abonnee van de krant of tijdschrift een nieuw lid aanbracht. Soms was dat een lepeltje, soms een tegoedbon, maar meestal kwam dit neer op een korting op je eigen abonnement of een daadwerkelijk geldbedrag.

Ook wij willen zo’n regeling in het leven roepen om leden van WeertEnergie enthousiast te maken om ambassadeur te zijn van de actie ‘DEEL DE ZON’. Tijdens de bijeenkomsten in de wijken proberen wij de aanwezigen over te halen om mee te investeren in het collectieve zonnepark Weert. Tijdens de bijeenkomsten die zijn geweest, is dat redelijk gelukt. Maar we zijn er nog niet.

Daarom doet het bestuur een beroep op jou als lid om deelnemers aan te brengen. Als beloning ontvang je een bonus, die afhankelijk is van het aantal kWh dat je aangeeft. De bonus varieert van een gratis lidmaatschap tot certificaten voor wie een nieuwe deelnemer aanbrengt.

Denk hierbij aan:

Hierdoor wordt het voor jou als lid van WeertEnergie ook interessant om deelnemers voor de actie ‘DEEL DE ZON’ aan te brengen. Wat de collectiviteit onder de Weerter bevolking voor het zonnepark vergroot en het zonnepark tot een echt WEERTER ZONNEPARK maakt.


foto4_NatuurenmilieuLimbur

Unieke gratis opleiding voor leden

WeertEnergie zoekt twee of drie personen die willen deelnemen aan een opleiding tot energieverkenner, die door de Natuur en Milieufederatie Limburg wordt gegeven. De opleiding kost ongeveer € 1.000,- en duurt drie dagen. Voor leden van WeertEnergie is de opleiding gratis.

Je leert alle aspecten van advisering om inwoners wegwijs te maken in energiezuinige maatregelen. Technisch inzicht en communicatieve vaardigheden zijn aan te bevelen. De opleiding wordt met een certificaat afgesloten dat de inhoud van de opleiding weergeeft en goed te gebruiken is. De opleiding is zowel geschikt voor mannen als vrouwen.

Na de opleiding kan men ingezet worden bij projecten van WeertEnergie.

Als je inwoners van Weert kent, die deze opleiding kunnen gebruiken, vraag ze dan om mee te doen. De opleiding start in april. Meer informatie en je opgeven kun je via deze mail.


Klik hier om u af te melden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!