Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief WeertEnergie februari 2018

foto1_teamwork

Naar een professionele organisatie

WeertEnergie maakt op dit ogenblik een behoorlijke transformatie door. In de meivergadering krijgen de leden voorstellen van het bestuur om de organisatie veel professioneler te maken. Dat is ook nodig nu we aan de uitvoering beginnen van een aantal projecten zoals het windpark en het zonnepark. Maar bij de professionalisering hoort ook een andere bestuurscultuur. We zijn daarover druk in gesprek met onze Coöperatieraad, onze toezichthouders.

Lees verder


foto2_PeterRstopt

Peter Ramaekers is gestopt als onze secretaris

Hij had het al aangekondigd, maar per 1 januari jl. is Peter Ramaekers definitief gestopt als secretaris van het bestuur van onze coöperatie WeertEnergie. Na vijf jaar bestuurstaken en daarvoor twee jaar als lid van de kerngroep, wil hij zijn pijlen op andere zaken richten zoals schrijven en politiek bedrijven. Peter blijft nauw betrokken bij WeertEnergie als projectleider en als adviseur.

Lees verder


foto3_Peter%20Rmetzonnepanelen

In gesprek met Peter Ramaekers

“Al vroeg wilde ik me inzetten voor duurzaamheid. In 1972 kwam ‘De Club van Rome’ met het rapport ‘De grenzen aan de groei’, waarmee het de aandacht vestigde op de eindigheid van onze hulpbronnen en van de aarde in het bijzonder. Het maakte grote indruk op mij en bracht wereldwijd een actieve milieubeweging op gang.” Aan het woord is Peter Ramaekers. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij WeertEnergie.

Lees verder


foto4_visualisatie

Verslag bijeenkomst Windpark Weert - 30 jan. 2018
Café-Zaal De Molshoof te Kelpen-Oler

Zo’n 55 mensen lieten zich informeren door de projectleiders Joost van der Stappen (WeertEnergie) en Laurens van Zelst (Eneco) over de laatste ontwikkelingen rond het aan te leggen Windpark Weert in de driehoek: A2 - Galgenbergweg en Leveroyseweg. Onder de aanwezigen waren ook wethouders Geert Gabriëls van Weert en Theo Coumans van Nederweert.

Lees verder


foto5_agenda

Agenda


foto6_KarinNijs

Kennismaking met Karin Nijs

Vanaf 1 januari is Karin Nijs de eerste ambtelijke secretaris van WeertEnergie. Karin gaat vooral het bestuur administratief ondersteunen. Even een korte kennismaking.

Op mijn vraag of Karin Nijs iets met duurzaamheid heeft, opent ze een kast waar allemaal dozen in staan met gescheiden afval: een doos vol blikken, doos vol plastic, doos vol papier etc. “We zijn hier van het afval scheiden én van niet alles weggooien.

Lees verder


foto7_autometwarmtescancamera

Warmtescans

De koude nachten van de afgelopen dagen, waren ideaal voor het maken van warmtescans van woningen. Om de details op de warmtescans goed te kunnen zien, is het belangrijk dat het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur groot genoeg is.

Lees verder


foto8_Deeldezon

Bijeenkomsten ‘Investeren in collectieve zonnepark Weert

De komende tijd wordt in de wijken Graswinkel en Groenenwoud/Leuken een bijeenkomst gehouden om Weertenaren te informeren over de mogelijkheden om mee te profiteren van het aan te leggen zonnepark in Altweerterheide. Kijk voor data, tijden en locaties bij de Agenda in deze nieuwsbrief. .

Lees verder


opleiding

Unieke kans voor gratis opleiding

In het kader van het project Warm Wonen in Weert biedt WeertEnergie twee opleidingsplaatsen aan voor de basisopleiding Energieverkenner/-coach, die door de Natuur en Milieufederatie Limburg voor heel Limburg wordt gegeven. De gedegen opleiding duurt drie dagen en kost €830,-. Dit bedrag wordt geheel vergoed. De opleiding is bedoeld voor mensen die anderen willen adviseren over hun energiegebruik en het nemen van maatregelen om energie te kunnen besparen.

De enige tegenprestatie is dat u meteen na het volgen van de cursus gedurende een jaar ingezet kunt worden voor het beantwoorden van vragen of het bezoeken van inwoners van Weert die iets meer willen weten over de te nemen maatregelen. Dit als voorgesprek op de adviezen van een professionele energiecoach.

We bieden deze unieke kans als eerste aan onze leden aan. Maar mocht u mensen uit uw omgeving kennen die dit waarschijnlijk ook goed vinden, meldt ze gerust aan. Meer informatie is te krijgen via onze mail.

Klik hier om u af te melden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!