Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief september 2017

zonnenbloem

Extra Algemene Ledenvergadering

Als het goed is, heeft u via de post of anders via de mail de officiële uitnodiging gekregen voor de extra Algemene Leden Vergadering van de energiecoöperatie WeertEnergie. De vergadering staat geheel in het teken van het wel of niet samenwerken met de energiemaatschappij ENECO voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van het windpark ‘De Grijze Heide’ in Weert.

De coöperatie heeft van de gemeente Weert toestemming gekregen om dit windpark te ontwikkelen via een goedkeuring van het ingediende principeverzoek. In de vorige Algemene Leden Vergadering hebben de leden het bestuur toestemming gegeven om een samenwerking met ENECO te onderzoeken. Het resultaat hiervan wil het bestuur op 28 september graag aan de leden van de coöperatie WeertEnergie voorleggen ter besluitvorming. Aan het eind van de vergadering vindt hierover een stemming plaats.

Noteer alvast in uw agenda: dond. 28 sept. om 19.30 uur in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man aan de Geurtsvenweg 4 in Weert.


4-enquete_nb

Enquête Oplaadpalen & Deelauto’s

Heeft u de enquête van WeertEnergie over oplaadpalen en elektrische deelauto’s al ingevuld? Via de mail heeft u een link gekregen naar een online vragenformulier. Met de enquête wil WeertEnergie inzicht krijgen in de animo voor oplaadpalen en elektrische deelauto’s die rijden op de lokaal opgewekte stroom van het collectief zonnepark in Altweerterheide.
Het invullen kost u nog geen 5 minuten.

Gewoon doen. U helpt WeertEnergie ermee.


altweerterheide12

Vitrinekast in NMC

Binnenkort presenteert WeertEnergie zich via een vitrine in de grote zaal van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man aan de Geurtsvenweg 4 in Weert. In de vitrinekast laat WeertEnergie zien met welke projecten ze concreet bezig is en wat dat betekent voor het energieverbruik c.q. CO2 uitstoot. De insteek is bewustwording. Wat gebeurt er als ik deelneem aan het project ‘Deel de Zon’ (collectief zonnepark in Altweerterheide) of ‘Warm Wonen Weert’ (warmte in huis vasthouden en energielabel) of het Windpark ‘De Grijze Heide’ in Weert. Wilt u meer weten? Informatiefolders staan in een houder bij de vitrinekast.


altweerterheide12

Aanschaf software voor opname woningen

WeertEnergie heeft met het bedrijf Susteen een overeenkomst gesloten om gebruik te kunnen maken van op maat gemaakte software waarmee de opname van een woning voor het nemen van energiebesparende maatregelen gemakkelijker gemaakt kan worden. De software zal door de energiecoaches gebruikt gaan worden als ze een maatwerkrapport voor woningen moeten opstellen. De licentie voor het softwarepakket wordt betaald uit het geld dat beschikbaar is voor het project Warm Wonen in Weert.

Het pakket wordt gedeeld met de energiecoöperatie Leudal Energie. Overigens kunnen leden nog een maatwerkrapport van hun woning laten opmaken voor € 150,-. Niet leden betalen in het algemeen tussen de € 230,- en € 280,-. Voor meer informatie mail de projectleider, Peter Glaudi


7-klimaattoppers

Klimaattoppers 2017

U kunt zich nog opgeven voor hét klimaatevent voor organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en gemeenten in Noord- en Midden-Limburg die werken aan Nieuwe Energie.

Het middagprogramma is van 14.00-18.00 uur. Er zijn twee rondes met verschillende workshops. Ook Peter Gloudi, de voorzitter van WeertEnergie verzorgt een workshop over ‘Innovatieve aanpakken voor particuliere huiseigenaren (Warm Wonen Weert).

Het avondprogramma is van 19.00-21.00 uur. Keynotespreker is de klimaatcommunicator Helga van Leur. Verder is er een talkshow met alle betrokkenen onder leiding van Petra Dassen, burgemeester van de gemeente Beesel. De Klimaattoppers vindt plaats op diverse plaatsen in Reuver, die allemaal makkelijk te bereiken zijn.

Steek uw licht op en laat u bijpraten door deskundigen over de energietransitie nu en in de toekomst. Aanmelden kan via de sita van Klimaat Toppers Wees er snel bij, want vol=vol.


Deel de zon

Oproep om de zon te delen

Aan het zonnepark dat volgend jaar in Altweerterheide wordt gebouwd kunt u als lid op twee manieren deelnemen:

  1. Door het meedoen met het postcoderoosproject
  2. Door certificaten te kopen waarmee u investeert

Bij beide mogelijkheden krijgt u een interessant rendement op uw inleg, en u helpt de coöperatie om de benodigde investering bij elkaar te krijgen. De regelingen zijn nu opengesteld. Voor het mee investeren met de certificaten hebben zich intussen 30 leden aangemeld, die samen voor meer dan € 250.000,- willen inleggen. Daarmee zijn we goed op weg, maar er is meer nodig.

De postcoderoosactie gaat binnenkort met een aantal campagnes van start, maar u kunt zich nu al aanmelden. Voor deze actie is er een beperkt aantal plekken, en er geldt: wie het eerst komt...

Voor meer info over de certificaten, klik hier of via onze onze mail

Klik hier voor meer informatie over de postcoderoosactie. Ook hierover kunt u meer info krijgen door een mail te sturen naar onze secretaris

Klik hier om u af te melden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!