Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief augustus 2017

Welkom bij onze nieuwe nieuwsbrief

WeertEnergie is een burgercoöperatie. Ruim honderd enthousiaste Weertenaren zetten zich in om op lokaal niveau eigen, betaalbare duurzame energie op te wekken en te leveren. Daarnaast voeren ze allerlei projecten uit om energie te besparen


markt

Start campagne ‘Deel de Zon’

Als start van de campagne 'Deel de Zon' deelde WeertEnergie zonnebloemen uit op de braderie in de binnenstad van Weert op vrijdag 7 juli 2017. De meeste mensen namen de zonnebloem en de folder ‘Deel de zon’ met een glimlach in ontvangst. In totaal werden er 500 bloemen uitgedeeld.

Lees verder


Extra ALV op 28 sept. a.s. over windpark

Net voor de vakantie heeft de gemeente Weert het principeverzoek voor de ontwikkeling van het windpark ‘De Grijze Heide’ langs de A2 door WeertEnergie goedgekeurd. Dat betekent dat we als coöperatie aan de slag moeten. Tijdens de vakantie is er door diverse leden in verschillende werkgroepen druk gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met Eneco Wind bv. Dit voornemen tot samenwerking is in de vorige ALV goedgekeurd met dien verstande dat we – als het zo ver is – bij de ALV terugkomen met het waarom van die samenwerking en onder welke voorwaarden. Want de leden hebben bij ons het laatste woord. We zijn een heel eind gevorderd en willen als bestuur tekst en uitleg geven tijdens een speciale Algemene LedenVergadering. U krijgt nog een officiële uitnodiging, maar noteer deze datum alvast in uw agenda. Aanvang 19.30 uur!


altweerterheide12

Uitnodiging bijeenkomst Altweerterheide Energieneutraal

WeertEnergie organiseert op woensdag 23 augustus om 19.30 uur de bijeenkomst 'Altweerterheide Energieneutraal' in Café-Zaal De Paol aan de Bocholterweg 136 in Altweerterheide. Deze bijeenkomst staat natuurlijk ook open voor de leden van WeertEnergie

Op het programma staan:

Wilt u meer weten over het zonnepark in Altweerterheide of over maatregelen die genomen kunnen worden om woningen energieneutraal te maken? Kom dan naar de bijeenkomst. .


verg-jan

Ledendag WeertEnergie 1 juli jl.

Voorzitter Peter Gloudi heette de 35 aanwezige leden van WeertEnergie van harte welkom in de kantine van de TC Altweerterheide. Menno van den Donker (ECN en lid van WeertEnergie) nam het publiek mee naar de beginjaren van de zonne-energie en schetste de toekomstige ontwikkelingen. Daarna lichtte penningmeester Jan Scholts toe hoe iedereen kan investeren in het nog aan te leggen collectieve zonnepark van WeertEnergie. Door het regenachtige weer werd een kijkje nemen bij de zonneweide doorgeschoven naar een andere keer. De ledendag werd afgesloten met een gezellige bijeenkomst in de Schuttershoeve. Deze dag werd voor de tweede keer georganiseerd en was een succes.


vergadering

Warm Wonen in Weert

Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst Warm Wonen in Weert in het wijkgebouw Moesel. Liefst 75 mensen luisterden geboeid naar Peter Gloudi (voorzitter WeertEnergie) over welke maatregelen ze kunnen nemen om energie te besparen en welke mogelijkheden WeertEnergie daar zoal bij biedt. Wist u al dat we nu over twee warmtecamera’s beschikken en hiermee voor onze leden warmtebeelden kunnen maken in de koude periode?

Lees verder


Zonnepark Altweerterheide en Energieopslag
een stap dichterbij

Met de start van de campagne ‘Deel de Zon’ en de toekenning van de subsidie voor de realisatie van een batterij om energie op te slaan, zijn onze plannen om een uniek park te ontwikkelen in Altweerterheide weer een stap dichterbij. Financiering en vergunningen zijn nu nog te tackelen onderwerpen, maar daar wordt druk aan gewerkt. Als een en ander rond is om te beslissen, legt het bestuur de plannen voor aan de ALV. De plannen zijn inmiddels in den lande zo bekend geworden dat zelfs DSM aan het onderzoeken is of ze niet met dit voorbeeldpark kunnen meedoen om een aantal van hun nieuwste zonnepanelen te testen in een natuurlijke omgeving. Als lid van WeertEnergie iets om trots op te wezen.


Bestuur, bestuur en bestuur

Onder het motto ‘Vele handen maken licht werk’ doen we als bestuur nogmaals een beroep op u om u bij ons aan te sluiten. De vele projecten, waarvan er in deze nieuwsbrief een aantal zijn genoemd, doen een behoorlijk beroep op de inzet van het bestuur. Het is leuk, inspirerend en gewaardeerd werk, maar het moet nu nog door te weinig mensen gedaan worden.

Werk actief mee aan een energieneutrale toekomst voor uzelf, uw naasten en uw nageslacht. Geef u op om mee te helpen. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@weertenergie.nl. Alvast bedankt.

Klik hier om u af te melden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!