Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief oktober 2017

ondertekening

Samenwerkingsovereenkomst WeertEnergie en Eneco

Met trots deelt het bestuur van WeertEnergie mee dat op 10 oktober de samenwerkingsovereenkomst tussen WeertEnergie en Eneco is getekend. Heel toepasselijk bij de Wilhelmus-Hubertusmolen in Weert. Beide partijen gaan samenwerken om een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie in Weert.

Onderdeel van de overeenkomst is de intentie om samen een coöperatie op te richten. Deze coöperatie geeft mede invulling aan de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn, waarbij de gemeente haar inwoners, bedrijven en instellingen oproept om hiervoor samen te werken en het initiatief te nemen voor het uitvoeren van projecten om te verduurzamen.

Lees verder


Sheet

Extra Ledenvergadering

Bij de extra Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 september stemden de aanwezige leden (38), op een onthouding na, unaniem voor samenwerking met de energiemaatschappij Eneco. Onder de ja-stemmers, was ook een aantal volmachten.

Voorzitter Peter Gloudi lichtte de verschillende opties toe en legde uit wat de voordelen zijn van de samenwerking met Eneco. Omdat de SDE+ subsidie steeds minder wordt, is het belangrijk om vaart te maken. Door samen te werken met Eneco kan het windpark snel worden gerealiseerd en zo optimaal mogelijk gebruik worden gemaakt van de financieringsopties. Daarnaast heeft Eneco al meerdere windparken gerealiseerd en brengt ze kennis en ervaringen mee, die WeertEnergie anders duur moet inkopen.

Lees verder


vitrinekast

Vitrinekast

Heeft u de vitrinekast van WeertEnergie in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) in Weert al gezien? Op een ongedwongen manier maakt WeertEnergie inzichtelijk met welke duurzame projecten ze bezig is. Denk aan de aanleg van het collectief zonnepark van 5200 zonnepanelen, energie besparing samen met energiecoaches, en de realisatie van het Windpark Weert. Enig idee hoe vaak u een mobieltje per jaar kunt opladen met 5200 zonnepanelen? Mail uw schatting naar ons mailadres.


Deeldezon2

Deel de Zon - zonne-energie voor iedereen!

Gaat het milieu u aan het hart en wilt u iets doen om de CO2 uitstoot te verminderen? Doe mee met ’Deel de Zon!’. Deel de Zon is gebaseerd op de landelijke Postcoderoosregeling. Dit is een Nederlandse belastingmaatregel voor particuliere huishoudens die zelf in de nabijheid van hun woonomgeving duurzame energie willen opwekken en afnemen. De term komt uit het in 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei tussen de sociale partners. WeertEnergie gaat een collectief zonnepark in de gemeente Weert neerzetten en wil de lokaal opgewekte energie delen met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven in de gemeente Weert.

Lees verder


Omgevingen Schoor en Roermondseweg

Twee bijeenkomsten Coöperatief Windpark Weert

WeertEnergie en Eneco gaan graag in gesprek met de omwonenden over het aan te leggen coöperatief Windpark in de gemeente Weert. Op 25 oktober met omwonenden in de omgeving Roermondseweg én op 26 oktober met omwonenden in de omgeving Schoor.

In juli 2017 heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert een positief besluit genomen om verder te laten onderzoeken of er een coöperatief windpark kan komen in het gebied van de driehoek A2-Galgenbergweg-Leveroysedijk.

Lees verder


Bijeenkomst Warm Wonen in Weert in het Keenterhart

Op 8 september jl. heeft de Wijkraad Keent in samenwerking met WeertEnergie een bijeenkomst georganiseerd om haar wijkbewoners attent te maken op het nemen van energiebesparende maatregelen in het kader van ons project Warm Wonen in Weert. Alhoewel de bijeenkomst in het Keenterhart niet druk was bezocht, heeft de presentatie de aanwezigen toch aan het denken gezet.

Met name de warmtescans die van woningen zijn genomen gaven aanleiding tot het vragen naar te nemen maatregelen. De contacten met de wijkraad worden door WeertEnergie voortgezet en er wordt gekeken hoe we nog meer inwoners van de wijk Keent kunnen bereiken.


om = het groenste energiecollectief van Nederland

Toeren

De Duurzame Energie Unie heet voortaan om. Om is een energiecollectief dat uit maar liefst 35 lokale en ambitieuze energiecoöperaties bestaat, waaronder WeertEnergie. De oorspronkelijke initiatiefnemers zijn Texel Energie, Windunie en Stichting Urgenda.

Om: Samen hebben wij hetzelfde doel voor ogen, namelijk Nederland zo snel mogelijk verduurzamen door zoveel mogelijk Nederlanders van duurzame lokale energie te voorzien. Daarom wekken wij zelf 100% groene energie op. En elk van onze coöperaties doet dat in zijn eigen buurt.

Met onze gezamenlijke energieproductie kunnen wij nu al 300.000 Nederlandse huishoudens van groene stroom voorzien. En met elke nieuwe coöperatie en klant die zich bij ons aansluit, wordt dat aantal alleen maar groter. Dat is de kracht van het bundelen van energie. Klik hier voor meer informatie over om. Klik hier voor een ludiek filmpje over toeren op Hollandse wind en zon.

Klik hier om u af te melden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!