blaadjes

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Weet u hoeveel het voor u oplevert in de toekomst?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan het milieu?

Zonnestroom 50 procent gegroeid in 2018

foto2 duurzamestroomZonnepanelen op je dak leggen, is zeker geen druppel op de gloeiend hete plaat. Dat blijkt ook uit de productiecijfers van 2018. De productie van zonnestroom is in het afgelopen jaar met meer dan 50 procent gegroeid.

Uit de jaarcijfers van energieopwek.nl blijkt dat de totale hoeveelheid duurzame stroom in 2018 steeg van 15 naar 17 procent. Energieopwek.nl is de site van het Energieakkoord die real-time de productie van duurzame energie toont. Waar de hoeveelheid duurzame stroom geproduceerd door zonnepanelen fors steeg, bleef de hoeveelheid windstroom uit windmolens volgens de portal ongeveer gelijk. Van het totale energieverbruik in Nederland was afgelopen jaar naar schatting 7,3 procent duurzaam. In 2017 was dat 6,6 procent.

Zonnepanelen leverden afgelopen kalenderjaar 12,5 petajoule aan elektriciteit, tegen 8 petajoule in 2017. 1 petajoule is gelijk aan het jaarverbruik van 15.000 huishoudens. De toename kwam door het zonnige jaar, maar vooral door de groei van het aantal zonnepanelen. Met deze productie dekt zonnestroom 3 procent van de landelijke stroomvraag. Afgezet tegen het totale energieverbruik levert zon 0,6 procent van het totaal.

De jaarproductie van windenenergie bleef met 39 petajoule ongeveer gelijk aan vorig jaar. Daarvan kwam 25 petajoule van land en 14 petajoule van zee. Windenenergie dekt daarmee een kleine 9 procent van de stroomvraag en 1,8 procent van het totale Nederlandse energieverbruik. De productie steeg nauwelijks omdat er bijna geen nieuwe capaciteit bijkwam. Er kwam ongeveer net zoveel vermogen bij als er werd weggehaald.

Ook de productie uit veel andere, kleinere bronnen groeide het afgelopen jaar.

Het totaal aan hernieuwbare productie steeg van 6,6 procent naar 7,3 procent ofwel van 140 petajoule naar 154 petajoule. Bron: Solar Magazine nummer 1 2019

Terug naar onze Nieuwsbrief 2019-022