blaadjes

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Weet u hoeveel het voor u oplevert in de toekomst?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan het milieu?

Algemene Ledenvergadering 27 september 2018

Het laatste kwart van dit jaar zullen zeer belangrijke activiteiten plaatsvinden, waarover wij als bestuur graag van u advies ontvangen. We hebben dan ook besloten om een extra Algemene Leden Vergadering in te lassen op 27 september a.s. in het Natuur en Milieu Centrum aan de Geurtsvenweg. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

 

Van idee tot werkelijkheid

Vijf jaar geleden zijn we gestart met als doel om zelfstandig eigen duurzame energie op te wekken voor onze leden en de inwoners van Weert. Dit door middel van een zonnepark en windpark. Beide initiatieven liggen nu voor om een vergunning van de gemeente te krijgen. Een en ander is zeker niet vlekkeloos verlopen, maar we hebben er als bestuur het vertrouwen in dat zowel ons coöperatief zonnepark als het windpark kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd.

Maar voor het zover is willen we wel de huidige stand van zaken toelichten en uw mening vragen omtrent de koers die we hierbij gevolgd hebben. Want in onze coöperatie bepaalt u de koers en het beleid dat we als bestuur zo goed mogelijk trachten uit te voeren. Met name moeten we goed kunnen kijken naar de financiële paragraaf. Uiteindelijk wordt onze coöperatie er beter van, maar zo ver is het nog niet.

We hebben voor deze extra vergadering de volgende agenda opgesteld:

 1. Opening en vaststelling agenda (19.30 uur)
 2. Verslag ALV 24 mei jl. (bijgevoegd
 3. Zonnepark Altweerterheide (19.45 uur)
  1. Stand van zaken (projectleider)
  2. Herzien businessplan (bijgevoegd)
  3. Besluiten te nemen
 4. Pauze 20.30 uur
 5. Windpark Weert ( 20.45 uur)
  1. Stand van zaken (projectleider)
  2. Samenwerking Eneco
  3. Tijdspad  en wat te doen
  4. Besluiten te nemen
 6. Nieuwe activiteiten (21.30 uur)
 7. Verzoeken t.a.v. Duurzaamheidfonds (21.45 uur)
  1. NMC   lesmaterialenkist
  2. Herenboeren bijdrage opstartkosten
  3. Regionale Energie Alliantie: samenwerking voorlichting
 8. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)