blaadjes

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Weet u hoeveel het voor u oplevert in de toekomst?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan het milieu?

Investeer in energie

Je spaargeld verdient beter
met energie uit Weert

Investeer in 100% groene stroom uit Weert

De coöperatieve vereniging WeertEnergie nodig je uit om mee te doen en mee te profiteren van 100% groene stroom uit Weert. Deze duurzame energie is opgewekt in jouw eigen buurt!


De leden van WeertEnergie hebben het initiatief genomen om een zonnepark met ruim 6.000 zonnepanelen plus een opslagbatterij in Altweerterheide te ontwikkelen. Het zonnepark bestaat uit zonnepanelen op meerdere kippenschuren en zonnepanelen op de grond. In 2019 levert het energie op voor ca. 400 huishoudens. Kom eens kijken naar het zonnepark aan de Bocholterweg 81 in Altweerterheide.

Een ander groot project waar WeertEnergie mee bezig is, is het windpark Weert. We gaan drie windturbines plaatsen langs de A2, vanaf restaurant La Place tot aan de spoorbrug Kelpen-Oler. Medio 2020 kunnen we daarmee liefst 8.000 huishoudens van energie voorzien.

Het realiseren van beide parken kost veel geld. Geld dat we als leden van WeertEnergie samen kunnen opbrengen. Een utopie? Zeker niet! Iedereen kan meedoen, al vanaf € 100,-. Samen investeren we in een schone toekomst. Duurzame energie van én voor de inwoners van de gemeente Weert!

Jij profiteert direct mee

Ook jij kunt financieel meeprofiteren. Hoe? Door lid van WeertEnergie te worden én te investeren in 100% groene stroom opgewekt in Weert. Zo draag je daadwerkelijk een steentje bij aan het energieneutraal maken van de gemeente Weert.
WeertEnergie wil zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Weert laten meeprofiteren van de verkoop van certificaten met een verwacht rendement van 4-5%. De Provincie Limburg en de Gemeente Weert hebben beiden ingestemd met de aanleg van het zonne- en het windpark.

De ontwikkeling en exploitatie van het zonnepark met opslagbatterij gebeurt volledig in eigen beheer. Hierdoor zijn de kosten beheersbaar en vloeien alle revenuen terug naar de coöperatie WeertEnergie. Voor het realiseren van het Windpark Weert heeft WeertEnergie samen met Eneco Wind b.v. een nieuwe coöperatie opgezet: Nieuwe Energie Weert (N.E.W.). N.E.W. zal toekomstige energieprojecten mede financieren. Zo stroomt meer dan 50% van de opbrengst terug naar de lokale economie. Daarnaast is speciaal voor de omwonenden een Omgevingsfonds opgericht. Met dat geld kunnen zij buurtprojecten uitvoeren.

Wat houdt jouw investering in?

Aangezien alleen leden van WeertEnergie certificaten kunnen kopen, moet je eerst lid worden van WeertEnergie. Het lidmaatschap is 20 euro per jaar. Vervolgens kun je dan certificaten kopen vanaf 100 euro. De certificaten worden ingezet om het zonne- en windpark te financieren. Leden met certificaten ontvangen een verwacht rendement van 4 – 5 % per jaar, al naar gelang de prestaties van de parken. In de Algemene Ledenvergadering wordt de rendementsuitkering ieder jaar vastgesteld. Het kan dus per jaar verschillen.

Je leest het goed, een aantrekkelijk rendement van 4-5%. Kom daar nog eens voor bij de banken. Daar krijg je momenteel slechts 0,15% rente. WeertEnergie keert naar verwachting jaarlijks tussen de 4 en 5% rendement uit en betaalt jouw inleg na 5, 10 of 15 jaar terug. Al naar gelang de looptijd van je certificaat. De certificaten staan op naam en na een jaar ontvang je de eerste rendementsuitkering.

Het geld van de ledencertificaten wordt door WeertEnergie ingebracht als eigen vermogen, dat nodig is voor de financiering van de duurzame energieprojecten in Weert. Met de bouw van het zonnepark plus opslagbatterij is een investering gemoeid van maar liefst € 2.250.000,-. Hiervoor heeft WeertEnergie minimaal 17,5% eigen vermogen nodig (€ 400.000,-). De huidige leden van WeertEnergie hebben al aangegeven € 383.000,- te willen investeren in het zonnepark. Dat is 95% van de benodigde inleg. Dat is geweldig, maar we zijn er nog niet!

Het bouwen van de 3 windturbines van het windpark kost ruim 12 miljoen euro. Eneco neemt 50% voor haar rekening. WeertEnergie zorgt voor de andere 50%. Hiervan wil WeertEnergie tussen de 15% en 20% financieren met de verkoop van certificaten: 1 miljoen euro. De overige 80-85% wordt gefinancierd met een lening. Voor zowel het zonne- als het windpark is voor deze constructie gekozen. In totaal gaat het om het opbouwen van een eigen vermogen van ruim 1,5 miljoen euro.

Heb je ook al eens gedacht aan het kopen van certificaten voor je kinderen en/of kleinkinderen? Een doeltreffende investering in de toekomst!

Rente en risico’s

In het algemeen gaat een hoog rendement samen met een hoog financieel risico. Dat geldt niet voor de certificaten van WeertEnergie. Omdat de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE+) 15 jaar lang zorgt voor een stabiele opbrengst zal de bank een relatief lage rente berekenen (ca. 2,8%) over de lening. Bovendien blijkt uit schattingen dat de opbrengsten van het zonne- en windpark meer dan 10% rendement zullen zijn. De prospectus dat je op verzoek bij de penningmeester kunt aanvragen, laat zien dat 4-5% rendement op de certificaten reëel is. Het definitieve percentage stellen de leden van WeertEnergie vast tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Wat de risico’s betreft, is het zo dat de zon niet ieder jaar even veel schijnt of dat het ieder jaar even hard waait. Bij een goed jaar met veel zon en wind kan het rendement oplopen én bij een slecht jaar met weinig zon en wind kleiner worden. De eerste jaren wordt daarvoor een buffer opgebouwd.

Ook kunnen er zich extreme natuurverschijnselen (orkanen/hagelbuien etc.) voordoen. WeertEnergie sluit hiervoor verzekeringen af. Daarnaast kan de energieprijs fluctueren. De verwachtingen zijn dat de energieprijs de komende jaren zal stijgen. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat de overheid iedereen in 2050 van het gas af wil hebben.

Verder zijn het Zonnepark Altweerterheide en het Windpark Weert juridisch ondergebracht in een B.V., waardoor het risico voor de coöperatie wordt verkleind indien er tegenvallers voordoen in de verwachte opbrengst. Technische problemen worden zoveel mogelijk ondervangen door met de producenten van de zonnepanelen en de windturbines goede afspraken te maken tijdens de bouw en over het onderhoud.

Hoe kun je meedoen?

Word lid van WeertEnergie, als je dat nog niet bent. Alleen leden van WeertEnergie kunnen certificaten kopen. Het lidmaatschap kost € 20,- per jaar.

Alle stappen op een rijtje:

  • word lid van WeertEnergie via de website www.weertenergie.nl en vul daar het inschrijfformulier in.
  • je ontvangt een welkomstmail en vanaf dan kun je certificaten kopen via de intekenlijst. Hier kun je aangeven hoeveel certificaten je van plan bent te kopen en voor welk bedrag. Deze intekenlijst is niet bindend.

AFM toezicht

 

Hier een directe link naar de Intekenlijst certificaten