Feestelijke ingebruikname zonnepark Leveroysedijk

Feestelijke ingebruikname zonnepark Leveroysedijk

Met een ferme druk op de knop heeft wethouder Lizbeth Steinbach (Duurzaamheid en energietransitie) van de gemeente Weert op zaterdag 21 oktober 2023 het zonnepark Leveroysedijk in Weert officieel in werking gesteld. Zij deed dit tijdens de jaarlijkse ledendag van WeertEnergie. Het park wekt 100% lokaal groene stroom op die via de energieleverancier Om | nieuwe energie kan worden afgenomen.

Opwekken energie

Het zonnepark Leveroysedijk bestaat uit 8.624 panelen van elk 660 Wattpiek. De verwachting is dat er tussen de 4.800 en 5.000 MWh per jaar aan stroom wordt opgewekt. Dat komt overeen met het jaarlijks stroomverbruik van ca 1.600 huishoudens. Wethouder Lizbeth Steinbach: “In Weert zetten we de energietransitie in om de Weerter samenleving eerlijker, kansrijk en groener te maken. Dit kunnen we als gemeente natuurlijk niet alleen. WeertEnergie is voor ons een belangrijke partner in deze opgave. Dit zonnepark is een volgende stap in de transitie naar hernieuwbare, lokale energie.”

Bijzonderheden

Bijzonder aan het park zijn de lichtdoorlatende zonnepanelen, waardoor er meer lichtinval is en het groen op de bodem zich beter kan ontwikkelen. Dat vergroot de biodiversiteit. Verder liggen de zonnepanelen Oost-West. Hiermee wordt voor een betere spreiding van de stroomproductie over de dag gezorgd. Voor de verbinding met het elektriciteitsnet is gebruikgemaakt van de ka-bel van het nabijgelegen windpark aan de A2. Deze wordt zo meervoudig gebruikt, ook wel cable pooling genoemd. Theo Jongeling, voorzitter van WeertEnergie: “Als WeertEnergie zijn we blij dat we met het zonnepark opnieuw een bijdrage leveren aan de energietransitie van Weert. Hoe mooi is het dat we dat doen vanuit de coöperatieve gedachte: samen met elkaar. Daar kunnen we trots op zijn.”

WeertEnergie

WeertEnergie is een coöperatie met momenteel ca. 570 leden. Met het lokaal opwekken van groene stroom, levert ze een bijdrage aan de ambitie van de gemeente Weert om in 2040 energieneutraal te zijn. WeertEnergie doet dat met dit zonnepark, maar ook met de eerder gerealiseerde installaties zoals zonnepark Altweerterheide met buurtbatterij, windpark Weert en toekomstige projecten.

Wat het zonnepark Leveroysedijk betreft, rekenen we voor de komende 25 jaar op veel energie van de zon.

Image

Mijn WeertEnergie