Waar is Eric Hulshof mee bezig?

In de korte tijd dat Eric Hulshof directeur van de Holding WeertEnergie is, heeft hij diverse zaken opgepakt. 

Tijdens het eerste overleg met het Projectbureau is duidelijk geworden dat goed werkgeverschap gepaard gaat met verplichtingen, die in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) zijn geregeld.” Sinds 2022 is de ARBO wetgeving zodanig gewijzigd dat naast uitzendkrachten, zzp’ers en stagiaires, ook vrijwilligers daaronder vallen.

Daarnaast is ARBONED ingeschakeld voor twee andere ARBO-verplichtingen. Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), maar ook het opstellen van een protocol voor psychologische arbeidsbelasting (PSA protocol). Het gaat dan om het hebben van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Een ander item waar Eric mee bezig is, is de wijze van factureren en betalen van opdrachten en aankopen. De nieuwe procedure die we hiervoor gaan hanteren is per ommegaande besproken en goedgekeurd door het bestuur. Deze en andere zaken worden nu opgestart en zullen zijn beslag krijgen de komende maanden.

"Het was een drukke introductieperiode voor mij bij deze coöperatie met veel nieuwe gezichten en inzichten. Kom naar me toe, bel me en of mail me als je meer wilt weten. Samenwerken in onze coöperatie is het allerbelangrijkste. De leden van onze coöperatie gaven op de ALV aan dat verbetering van de transparantie noodzakelijk is en hopelijk heb ik hiermee een begin gemaakt en zal ik me voor de volle 100% daarvoor inzetten." 

Image

Mijn WeertEnergie