In gesprek met Eric Hulshof - nieuwe directeur

In gesprek met Eric Hulshof - nieuwe directeur

Wie aan deltavliegen en duiken doet, houdt van het avontuur, zoekt de risico’s op, maar beseft ook hoe mooi de natuur is. Dat geldt zeker voor Eric Hulshof, onze nieuwe directeur van de Holding WeertEnergie, die beide sporten beoefent. “We zijn te gast op deze aarde. Doordat ik bewust het risico in het leven opzoek, kan ik er intens van genieten. Bij deltavliegen voel je de wind onder je vleugel en bij duiken de serene stilte. Je wordt dan één met de natuur om je heen.”

Ambities

Op 1 juni 2023 is Eric Hulshof begonnen als directeur van de Holding WeertEnergie voor 20 uur per week. Hij heeft bewust voor deze functie gekozen. “Er zijn vele uitdagingen, waaronder het onafhankelijk blijven van de grote energiemaatschappijen als coöperatie en zorgen voor een zo’n hoog mogelijk rendement voor de zonneparken en windpark. Zelf heeft Eric de energietransitie in z’n eigen huis meegemaakt. “Ik heb mijn huis helemaal geïsoleerd, trippelglas in de ramen gezet en zonnepanelen op het dak gelegd. De volgende stap is een warmtepomp met grondboringen.” Eric wil een steentje bijdragen aan het groener/schoner maken van de aarde. “De focus ligt op de energietransitie, maar daar stopt het niet. Ook de biodiversiteit heeft mijn aandacht.” Als voorbeeld noemt hij het tegelwippen. “Haal tegels uit je tuin en zet er plantjes in. Zo komen er meer insecten en vogels in je tuin en houdt de grond het hemelwater beter vast.” Wat ook meespeelt bij de keuze voor de halftijdse functie is dat Eric mantelzorger is van zijn dementerende moeder (90 jaar) en tijd wil hebben om haar drie tot vier keer per week te bezoeken.

Biografie

Eric Hulshof (61 jaar) is in Den Helder geboren. Zijn vader was officier bij de Marine, waardoor het gezin vaak verhuisde. Zo heeft Eric onder meer negen jaar in Gouda gewoond, waar z’n zoon en dochter zijn geboren. Hij heeft een civiele en bedrijfskunde opleiding gevolgd. Als sales- en servicemanager werkte hij jaren voor het bedrijf Schindler, dat handelt in liften en roltrappen. Toen ze versterking zochten op het kantoor in Eindhoven, is hij naar het zuiden verhuisd. Eerst naar Maaseik en later naar Sittard. Vanuit daar heeft Eric een aantal jaar de wereldwijde verantwoordelijkheid gehad voor de serviceorganisatie van snelloopdeuren bij ASSA ABLOY. De laatste vier jaar was Eric parttime consulent.

Taken

Concreet gaat Eric zich bezighouden met het verder professionaliseren van de organisatie, meer leden werven en de betrokkenheid van de leden vergroten. “Allereerst processen in beeld brengen en duidelijk vastleggen. Zo helpt het al als je bijvoorbeeld met dezelfde softwarepakketten werkt en maandelijks kunt rapporteren. Wat de transparantie weer vergroot.” Ten tweede is het belangrijk dat de coöperatie WeertEnergie meer naamsbekendheid krijgt. “Door ons meer te profileren en de voordelen van WeertEnergie te benadrukken. Hierdoor weten mensen beter waarom ze lid van WeertEnergie moeten worden.” Verder merkt Eric op: “Als ieder lid per jaar één nieuw persoon meebrengt, groeien we in korte tijd al naar duizend leden. En het jaar erop naar tweeduizend leden enzovoort. Daarnaast wil Eric de betrokkenheid van de leden vergroten, door onder meer de aanwezige kennis en kunde onder de leden in te zetten bij de coöperatie.

“Ik heb er zin in. De risico’s ga ik niet uit de weg. Samen zetten we de schouders eronder om van WeertEnergie een toekomstbestendige organisatie te maken.”  

Image

Mijn WeertEnergie