Meer over de batterij bij het zonnepark Altweerterheide

Meer over de batterij bij het zonnepark Altweerterheide

Het idee om een grote batterij te koppelen aan het zonnepark in Altweerterheide ontstond al vroeg, eigenlijk al in het jaar dat we besloten om het zonnepark te gaan ontwikkelen (al in 2015 als ik mij goed herinner). We zijn toen gaan nadenken over manieren om zoveel energie op te wekken waarmee we zowel ’s nachts als overdag enkele honderden huishoudens van energie kunnen voorzien.

Als de zon niet schijnt

Een batterij met als doel: te kunnen leveren als de zon niet schijnt, was in die tijd volop in discussie. Wat kost het en wat levert het op? Uiteindelijk kwamen we in gesprek met partijen zoals ECN, TNO, Scholt Energy en VITO, die ook naar het ei van Columbus aan het zoeken waren. Daar kwam uit dat een batterij alleen te exploiteren is als je voordelen combineert (‘benefit stacking’ noemden we dat). Voor de combinatie zonnepark/batterij hebben we het dan over een combinatie van:

  • verhogen van autarkie (lokaal zelf opwekkend vermogen)
  • balanshandhaving van het net
  • faciliteren van energy trading

Co-financiering

We hebben voor het co-financieren van de batterij drie verschillende subsidieaanvragen voorbereid (niet tegelijk maar achter elkaar): Interreg, Europese Commissie (Brite-Euram) en RVO regeling Hernieuwbare Energie. De eerste twee mislukten, maar de RVO aanvraag (ingediend eind 2016) had succes. Met de partners ECN/SEAC (later TNO), Scholt, en Soltronergy werd een mooie aanvraag geschreven, waarin het Eindhovense Chematronics BV het projectmanagement en de onderhandelingen met RVO op zich nam. In de stuurgroep (‘review board’) zaten Stedin, Gemeente Weert, Enexis/Enpuls, de Stichting NMC en Zuyd Hogeschool. Het project heeft uiteindelijk gelopen van 1 maart 2017 tot 30 september 2019.

Batterij

We realiseerden een zonnepark van 1.5 MWp met een batterij van 612 kWh. De installatie werd medio 2019 opgeleverd, inclusief batterij (geleverd door Alfén BV). Voor de keuze van de batterijleverancier hebben we met 7 bedrijven gepraat, waaruit er drie werden gekozen die offerte mochten uitbrengen. We onderzochten in het project (‘COOP-STORE) drie toepassingen van de batterij:

• energiehandel en frequentieregeling op het landelijke hoogspanningsnet
• ontlasten van het lokale net door middel van ‘peak shaving’
• stimuleren van ‘lokaal verbruik’ door de opgeslagen zonnestroom ’s nachts aan de aangesloten huishoudens te leveren.

Onderzoek

Binnen COOP-STORE hebben we de hardware en software ontwikkeld, die nodig is voor de batterij om op de FCR (‘frequency containment reserve’) markt te acteren. Een duidelijke kans op meervoudig batterijgebruik ontstaat door het bieden in 4 uursblokken. Hiermee wordt het mogelijk de batterij in de winter en in de nacht te gebruiken voor FCR, en overdag op zomerdagen voor het opslaan van de geproduceerde zonnestroom (een ‘hybride business model’). Meer info in het openbaar eindverslag.

Peter Ramaekers, kartrekker

Image

Mijn WeertEnergie