Hamerstuk juni 2023 - 10 jaar WeertEnergie

Hamerstuk juni 2023 - 10 jaar WeertEnergie

Drie jaar geleden begaf mijn cv-ketel het en moest ik op zoek naar iets anders. Ik woon in een huis uit de jaren 30 en na lang studeren, moest ik uiteindelijk toch weer een gasgestookte cv-ketel kopen. Ik was gefrustreerd, ben hulp gaan zoeken en kwam zo in contact met WeertEnergie. Na een tijdje lid te zijn geweest, ben ik gevraagd voor de bestuursfunctie van voorzitter. Daar heb ik volmondig ja opgezegd. Wat me enorm heeft verbaasd, waren de grote prestaties die een relatief klein burgerinitiatief kon bereiken. WeertEnergie was toen net in de uitvoerende fase van het Windpark Weert. Het feit dat WeertEnergie als volwaardige partner met het gerenommeerde Eneco kon opereren, vond ik indrukwekkend.

Klein burgerinitiatief met grote dadendrang

Maar er was meer om onder de indruk te zijn. Zoals het zonnepark in Altweerterheide met de eerste coöperatieve batterij in Nederland. Daar werd helemaal niet hoogdravend over gedaan. Het was er gewoon en de organisatie deed alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Dan het dak met Nering Bögel als eerste coöperatieve project voor de minima – helaas nog geen groot succes, maar dat ligt niet aan ons.

Nog meer daden

Verder het project Warm Wonen in Weert, dat in de regio als een voorlopersproject wordt gezien op dit terrein. De relatie met de gemeente, die WeertEnergie als dé partner ziet om de energietransitie in Weert handen en voeten te geven en nog veel meer. Kortom een coöperatie met een indrukwekkende staat van dienst en zonder poeha. Je wordt erdoor gegrepen en er was voor mij geen enkele twijfel of ik hierbij wilde horen.

Lef hebben

Je wordt een beetje stil als je bedenkt hoe de mensen van het eerste uur, het lef hebben gehad om gewoon ergens te beginnen. Om naar zaaltjes te gaan om mensen toe te spreken. Om zonder ook maar enig track record toch mensen te bewegen om certificaten te kopen - puur op goed vertrouwen. Om het lef te hebben een batterij bij het zonnepark te plaatsen … Ik kan daar alleen maar bewondering voor hebben. En uiteindelijk stond er een Coöperatie, die echt een voorbeeld is voor heel Limburg – en daarbuiten.

WeertEnergie gaat door

En we gaan door op de ingeslagen weg met het realiseren van het zonnepark Leveroysedijk, mogelijk iets met waterstof bij de windmolens, gekke ideeën over andere energiedragers bij het windpark, uitbreiden van de Meikoel als middelpunt, veel meer zonopdak, directe stroomleveringen, etc. Na de eerste 10 jaar, die erg in de pioniersmentaliteit is verlopen, ligt onze uitdaging nu zeker bij de verdere professionalisering van de organisatie, maar zeker ook bij verder uitbreiding, waar de nu hopelijk snel aangepaste energiewet ons als coöperatie mogelijkheden biedt.


De eerste 10 jaar zijn een groot succes gebleken, aan ons als huidige leden van WeertEnergie de uitdaging om de volgende 10 jaar net zo mooi te maken!

Kees de Korver, voorzitter

Image

Mijn WeertEnergie