Hamerstuk 2023

Het voorjaar is weer voorzichtig begonnen, maar wel met een koude start. Dat geldt allerminst voor WeertEnergie. Veel activiteiten waarmee we zichtbaar zijn (praatjes Meikoel, advertenties in WeerterMagazine, de molens draaien nu volop), maar ook achter de schermen wordt er hard gewerkt en dat is misschien ook iets om eens wat meer te belichten.

Zomaar een greep uit van alles en nog wat, dat momenteel binnen onze vereniging door verschillende mensen in en buiten het bestuur wordt opgepakt en dat voor de gemiddelde buitenstaander nauwelijks zichtbaar is:

 • We zijn heel druk bezig verder stappen te zetten in de professionalisering
 • Het aantrekken van een directeur is in de eindfase
 • De introductie van nieuwe software voor Warm Wonen in Weert loopt gestaag
 • De contracten voor energiecoaches worden hernieuwd
 • Achter de schermen is de kascommissie hard bezig om de jaarcijfers 2022 te evalueren
 • Het bestuur en de coöperatieraad werken aan een model met alle zogenaamde ‘stakeholders’ (groepen waar WE contact mee heeft) om uiteindelijk tot een aangepaste communicatiestrategie te komen
 • De lustrum werkgroep is hard bezig een programma uit te rollen
 • Er is een studie in gang gezet om de PPA contracten met onze afnemers te evalueren
 • Verder wordt met de gemeente de samenwerkingsovereenkomst afgerond
 • Ook de directlevering van elektriciteit naar de gemeente is in volle gang
 • Het project Leveroysedijk wordt via de projectgroep en de stuurgroep concreet vormgegeven
 • én de visie/missie is vrijwel klaar

Om al dit soort dingen toch in goede banen te leiden kunnen we gelukkig terugvallen op de vrijwilligers die altijd weer klaar staan om hun steentje bij te dragen. Het betreft wel vaak hetzelfde kleine groepje mensen, dat hun vinger opsteekt. Ik hoop, dat we de komende tijd, meer mensen enthousiast kunnen maken om mee te helpen onze mooie vereniging nog robuuster te maken.

Eind mei is de volgende ALV, jullie hebben de uitnodiging ontvangen. Op de ALV zullen we op interactieve wijze de visie/missie met elkaar delen. Ik denk een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Ik zie daar echt naar uit en hoop vele van jullie te zien.

Kees de Korver,
voorzitter WeertEnergie

Image

Mijn WeertEnergie