In gesprek met echtpaar Louis en Ans Peeters

In gesprek met echtpaar Louis en Ans Peeters

Als Louis en Ans Peeters door Weert lopen, is de kans groot dat ze even kijken of de windmolens van het windpark langs de A2 draaien. “Als lid van WeertEnergie voelt het als een stukje van jezelf. Straks bij het zonnepark Leveroysedijk kunnen we helemaal zeggen dat een deel van ons is. Want daar hebben we mee in geïnvesteerd”, vertelt Louis Peeters. Hij en zijn vrouw Ans waren bij de oprichtingsvergadering van WeertEnergie in 2013, waarna het even stil was. Maar sinds de laatste ledenvergadering in 2022 zijn ze weer actief bij de energiecoöperatie betrokken en vanaf 2023 draaien ze één dagdeel per week mee in het team van de Warm Wonen Winkel.

Warm Wonen Winkel


Woensdagochtend 19 januari was hun eerste sessie. “Meteen konden we drie bezoekers te woord staan.” Zo wilde een bezoeker meer informatie over zonnepanelen, een echtpaar vroeg zich af of dat spouwmuurisolatie nog nodig was in hun geïsoleerde woning en een student informeerde of hij in aanmerking kwam voor de energietoeslag, terwijl hij geen eigen aansluiting heeft. “Je merkt dat mensen met een algemene vraag naar binnenstappen. Maar eigenlijk iets anders willen weten. Het is dan de kunst om door te vragen.” Iets dat je wel aan Louis en Ans kunt overlaten. Beiden komen uit het onderwijs en hebben in hun werkzame leven niets anders gedaan.


Achtergrond

Ans (70 jaar) is in Nederweert geboren en heeft als kleuterleidster en adjunct-directeur op diverse basisscholen in de gemeente Nederweert en later in Helden-Panningen gewerkt. In totaal tweeënveertig jaar. Louis (73 jaar) is in Weert geboren en begonnen als leraar Nederlands/maatschappijleer op een LTS. “Om maar niet in militaire dienst te hoeven”, lacht Louis. Hij werd directeur van een basisschool in de gemeente Nederweert. “Eén van de eerste scholen die de kleuter- en lagere school samenvoegde en de naam basisschool kreeg.” Louis vervolgde zijn loopbaan bij de Schoolbegeleidingsdienst, waar hij advieswerk deed. Hij miste echter de dynamiek van de school en in 1984/1985 stond hij voor de klas in Eindhoven. In die tijd schreef hij een rapport waarin hij voorstelde om de dagopvang samen te voegen met de school. Een vooruitziende blik, want nu heeft iedere school een buitenschoolse opvang (BSO). In de tijd dat de computer zijn intrede deed, ging Louis werken bij het Algemeen Pedagogisch Centrum. Hij begeleidde scholen en leraren om de computer te integreren in de lessen. “In die tijd had je één computer voor zestig leerlingen. Nu heeft ieder kind een laptop.”

Duurzaamheid in eigen leefomgeving

Tegenwoordig doen Louis en Ans het wat rustiger aan. In hun vrije tijd wandelen en fietsen ze graag. Vijf maanden per jaar zijn ze te vinden op een camping in Neeritter. Daar runnen ze de catering. Want stilzitten, kunnen ze niet. “Er moet altijd een doel zijn dat ergens toe leidt.” Voorheen trokken ze er regelmatig met de motor op uit en reisden ze veel. “We zijn naar liefst zesenvijftig landen geweest. Onze ecologische footprint is behoorlijk. Op school hadden we het met de kinderen over milieuvraagstukken, maar we stonden nooit stil bij de zorg ervoor.”

De omslag in denken kwam door het commentaar dat ze van hun zoon en dochter kregen. Maar ook door de gevolgen van de klimaatverandering die in de eigen leefomgeving, in Weert, te zien zijn. “Het is belangrijk om in het milieu te investeren. Links- of rechtsom gaat het om behoud van de aarde. Het helpt als je in je eigen omgeving ziet dat er iets aan wordt gedaan.” Doelend op het Windpark Weert, zonnepark Altweerterheide met buurtbatterij en het toekomstige zonnepark Leveroysedijk. “Die nabijheid voelt goed en is voor ons reden om ons lidmaatschap van WeertEnergie te intensiveren.” Ze vinden het een bijzonder knappe prestatie van het bestuur dat ze in zeer korte tijd drie miljoen euro voor het zonnepark Leveroysedijk hebben opgehaald. “Het bestuur straalt vertrouwen uit. Je merkt aan alles dat er goed over dingen wordt nagedacht.”

Image

Mijn WeertEnergie