Hamerstuk december 2022

Hamerstuk december 2022

HET IS ONS GELUKT!!!!!! We hebben als leden van een energiecoöperatie in 3 weken tijd 3 miljoen euro bij elkaar gebracht om het nieuwe zonnepark Leveroysedijk te kunnen bouwen. Het was spannend tot het laatste moment, maar op 24 november om half vijf in de middag – op de laatste dag dat het nog mogelijk was - hebben we namens WeertEnergie de brief naar de RVO op de elektronische bus gedaan.

Om ze te laten weten, dat de financiering van het park rond is, dat we de aandelen van Zon Weert BV hebben overgenomen én de opdracht voor het bouwen van het park de deur uit is. Daarmee hebben we voldaan aan alle voorwaarden, die de RVO stelt om de SDE-subsidie voor het zonnepark toe te kennen. We gaan er vanuit dat dat gebeurt.

De aanloop naar de 24e november was hectisch, een ledenvergadering eind oktober met de aankondiging dat we nieuwe certificaten gingen uitgeven verdiende niet de schoonheidsprijs, omdat we ook daarvoor alle documentatie pas op het laatste moment konden aanleveren. Nogmaals onze verontschuldigingen, maar er was op dat moment echt geen ander alternatief meer over.

Daarna de intekening voor de nieuwe certificaten. Tot onze verbazing kwamen er dagelijks grote aanmeldingen binnen: fantastisch. We wilden ten minste 2,75 miljoen euro ophalen en we hebben ruim 3 miljoen opgehaald en zelfs mensen op een wachtlijst moeten zetten. Blijkbaar is er ondanks al het haastwerk toch genoeg vertrouwen bij een groot aantal leden om aan de certificatenregeling mee te doen en hoefden we ook niet meer terug naar de leden voor een extra ALV. Eind goed al goed?

De eerste vervolgstap is nu om een projectorganisatie op te tuigen en met onze engineeringpartner Soltronergy BV de details van het ontwerp dicht te timmeren. Daarna hopen we in januari de inkoop van de belangrijkste materialen te starten en ergens eind 1e kwartaal 2023 kunnen we als het goed gaat met de bouw beginnen.

Afgelopen weken is er samen met Om|nieuwe energie een actie geweest Samen de winter door. Hierbij werden handvatten gegeven om zelf kleine energiebesparende maatregelen te nemen. En dat samen met de buurt en de buren te doen. Mensen stimuleren zo elkaar tot nog meer activiteit om samen de energierekening naar beneden te brengen. Mooi initiatief, dat helaas qua belangstelling iets tegenviel. Maar nog een vervolg krijgt in samenwerking met de Voedselbank Weert.

In oktober is tijdens de ALV afgesproken, dat onze leden met een flex- of variabelcontract namens WeertEnergie een compensatie krijgen om de enorm opgelopen energierekening iets dragelijker te maken. De uitkering wordt nu gedaan en de eerste reacties zijn hartverwarmend. Een echte coöperatieve actie, waarbij de leden elkaar helpen.

In de commissievergadering van de gemeenteraad is afgelopen woensdag het budget voor WarmWoneninWeert besproken en in de gemeenteraadsvergadering van 14 december zal worden behandeld. Wanneer het budget 2023 wordt goedgekeurd, kunnen we door met ons werk om huizen in Weert ‘aardgasvrijproof’ te maken. Met deze subsidie kunnen we de warmtescans gratis aanbieden en daarmee gaan we de komende tijd zeker meer publiciteit zoeken. Weert loopt hiermee vooraan in de initiatieven voor de energietransitie: mooi!

De sint is weer terug naar Spanje en de Kerst/eindejaarsperiode breekt aan. Namens het hele Bestuur wens ik jullie allen een mooie tijd en hopelijk gaan we er volgend jaar met elkaar weer net zo enthousiast tegenaan als in 2022!

Mooie dagen gewenst,
Kees de Korver, voorzitter WeertEnergie

Image

Mijn WeertEnergie