Leden WeertEnergie investeren in nieuw zonnepark Leveroysedijk

Weert krijgt er een nieuw zonnepark bij, gelegen op een oude vuilstort aan de Leveroysedijk. Het is de leden van de energiecoöperatie WeertEnergie gelukt om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De Weerter energietransitie krijgt hierdoor een flinke boost. De ambitie van de gemeente Weert is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.

Zonnepark Leveroysedijk

Het zonnepark Leveroysedijk is vijf hectare groot en het geplande vermogen 5,4 MWp. Dat is genoeg om 1500 huishoudens te voorzien van stroom. Ter vergelijking, het zonnepark Altweerterheide voorziet 400 huishoudens van stroom. Als alles volgens plan verloopt zullen de ongeveer 10.000 zonnepanelen in het komende voorjaar al worden gemonteerd en zal vanaf het midden van 2023 de eerste zonnestroom uit het park worden geleverd. In een heel jaar zal het park dan ca. 5,1 miljoen kWh produceren.

Seinen op groen

WeertEnergie beschikt over de benodigde vergunningen, de SDE-beschikking en voor de netaansluiting kan gebruik worden gemaakt van de bestaande aansluiting van het Wind-park Weert, dat ongeveer 1 km verderop ligt. Het wind- en zonnepark vormen samen het energiepark van Weert.

Financiën

De totale investering bedraagt vier miljoen euro. Hiervan financiert WeertEnergie 1 miljoen uit eigen middelen. De resterende drie miljoen leggen de leden van WeertEnergie bij door de aanschaf van certificaten met een variabele rente.

Kees de Korver, voorzitter WeertEnergie en penningmeester Jan Scholts zijn trots over het bereikte resultaat: “Dankzij de inzet van de direct betrokkenen en de financiële bijdrage van vele leden is het gelukt om een omvangrijk duurzaam project in de gemeente Weert te realiseren.”

Image

Mijn WeertEnergie