Foto Vincent Huijbers (Enexis)

Tweede kamerlid Silvio Erkens bezoekt zonnepark Altweerterheide

Tweede Kamerlid Silvio Erkens bracht op maandag 26 september 2022 een bezoek aan Enexis in Weert en het zonnepark Altweerterheide. Silvio Erkens, sinds maart 2021 tweede kamerlid, liet zich door bestuurslid Jeroen Sanders van Enexis bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van netcongestie. Vervolgens bracht de delegatie een bezoek aan het eerste zonnepark met buurt-batterij in Nederland. Daar was ook wethouder Wendy van Eijk bij aanwezig.

Verkleinen belasting netwerk

In 2020 heeft de buurtbatterij van zonnepark Altweerterheide meegedaan met de Peakshavingspilot van TNO. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de toepassing van batterijen de belasting van het overbelaste elektriciteitsnet kan verkleinen door tijdens piekproductie, als de zon sterk schijnt, deze te laden en op rustige productie momenten weer ‘leeg te laten lopen’.

Meerdere functies stroomkabel

Kees de Korver, voorzitter van WeertEnergie, vertelde over de nieuwe plannen die er zijn om zon-nepanelen in de buurt van het bestaande Windpark Weert neer te leggen. Door het koppelen van zon- en windenergie wordt de stroomkabel van Enexis efficiënter gebruikt. “Als het waait is er meestal geen zon en andersom. Hierdoor wordt de kabel de ene keer voor transport van zonne-energie en de andere keer voor windenergie gebruikt. De ene kabel die er ligt, kan dan voor twee ver-schillende toepassingen worden gebruikt. Wat goed nieuws is voor het project zelf én het elektrici-teitsnet in zijn geheel.”

Buurt- en thuisbatterij

Bert ten Haaf van Soltronergy ging bij de voordelen van de buurtbatterij ook in op de voordelen van centrale batterijen ten opzichte van thuisbatterijen. “Bij de inzet van een buurtbatterij is er altijd afname van stroom. In een buurt is er altijd wel iemand die stroom verbruikt. Bij thuisbatterijen kan de eige-naar op vakantie zijn en wordt de opgeslagen stroom niet gebruikt. Een ander belangrijk voordeel is dat door buurtbatterijen het stroomnet stabieler wordt.

Image

Mijn WeertEnergie