Presentatie 'Energie opslaan in stenen'

Presentatie Energie opslaan in stenen

Op uitnodiging van het Kennisplatform van WeertEnergie verzorgen Kees van Nimwegen en Gonnie van der Vorst van het Brabantse bedrijf Nice Developments op donderdag 23 augustus om 19.30 uur een presentatie over de bouw en ontwikkeling van de CESAR warmte-accu in de Warm Wonen Winkel aan de Meikoel 3 in Weert. Cees van Nimwegen is de uitvinder van deze warmte-accu technologie, waarmee grootschalige opslag van duurzaam opgewekte energie mogelijk is.

CESAR is de afkorting voor Centralized Electricity Storage and Recovery. De Cesar technologie biedt de mogelijkheid van seizoensoverschrijdende opslag van duurzame energie in steen. De duurzame energie uit zonnepanelen of windmolens wordt zomers opgeslagen. Om vervolgens in de vorm van warmte in de winter te worden gebruikt voor de verwarming van bijvoorbeeld de woning. In juli 2018 is Europees patent verleend aan deze innovatieve technologie. De Cesar warmte-accu wordt momenteel toegepast in pilotprojecten, zoals bij het Ecodorp Boekel

Duurzame energie, opgewekt via zon en wind, is noodzakelijk voor het milieu en het reduceren van de CO2 uitstoot. De komende jaren zal deze productie snel groeien door het grote aantal geplande zonne- en windmolenparken. Door de huidige mismatch tussen aanbod van- en behoefte aan duurzame energie gaat kostbare duurzaam opgewekte energie verloren. Energieopslag is nodig om deze mismatch tegen te gaan en de samenleving te verduurzamen.

We willen graag weten hoeveel mensen geïnteresseerd zijn om de presentatie bij te wonen. Klik hier om je aan te melden. Bij grote belangstelling wijken we uit naar het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man aan de Geurtsvenweg 4 in Weert.

Image

Mijn WeertEnergie