"Als lid van WeertEnergie wil je voelen dat de coöperatie er voor jou is."

"Als lid van WeertEnergie wil je voelen dat de coöperatie er voor jou is."

Participatie - mensen betrekken bij beleid - zijn woorden die horen bij Mies van der Loo (69). Naast het ideële doel van een schone aarde, trekt het burgerinitiatief hem in de energiecoöperatie WeertEnergie aan. Mies is vanaf het prille begin lid van WeertEnergie.

Als het even kan, is Mies van der Loo aanwezig op de Algemene Ledenvergaderingen. Verder is hij vrijwilliger in het Infocentrum Duurzaamheid en had hij een grote inbreng in de infosessie over het voeren van gesprekken op 14 februari in het centrum. Dat is niet vreemd, als je bedenkt dat hij jarenlang werkte bij de Rijks Landbouw Voorlichtingsdienst en later als agrarisch-sector adviseur voor de lokale Rabobanken.

Achtergrond

Mies van der Loo wordt geboren op 1 februari 1953. Het jaar van de Watersnoodramp in Zeeland en andere delen van het land. Uit overlevering weet hij dat de zandweg naar de boerderij van zijn ouders in het Brabantse Asten/Heusden onbegaanbaar was voor de vroedvrouw en alleen te bereiken was met paard en wagen. Mies gaat in Deurne naar de middelbare school en studeert later Landinrichting in Wageningen. “Dat gaat over het herinrichten van landbouwgronden en agrarische bedrijven, maar ik heb daar nooit in gewerkt, vanwege de economische crisis in die dagen.” Mies komt terecht bij de Landbouwvoorlichtingsdienst in Tiel, wordt stafmedewerker van het ministerie van Landbouw in Den Haag en maakt later de overstap naar Rabobank Nederland. Hij krijgt de regio Zuid als werkgebied en verhuist naar Weert. Voor de Rabobank heeft hij onder meer meegeholpen met het opzetten van de Floriade in Zoetermeer. In 2014 besluit Mies met vervroegd pensioen te gaan. Maar stilzitten ho maar.

Mensen erbij betrekken

Mies voetbalt bij voetbalclub DESM Leuken en is enige jaren aanvoerder van het 4e elftal. Op de school van zijn kinderen in Leuken zat hij in het schoolbestuur. Het gezin verhuist naar Moesel, waar hij in 2000 medeoprichter is van de wijkraad Moesel en daar 12 jaar voorzitter van is. Sinds 2020 is hij actief in de Participatieraad Sociaal Domein van Weert. Mies vindt participatie in al zijn facetten belangrijk. In het bijzonder hoe het gemeentebestuur omgaat met burgerparticipatie. “Luister naar de mensen en betrek ze vanaf het begin bij het gemeentelijk beleid en uitvoering.”

Duurzaam

Mies is al vroeg getriggerd door duurzaamheid. “Tijdens mijn studie onderzochten we de invloed van de oliecrisis van 1973 op een meer duurzame en efficiëntere inrichting van ons land. We hebben de aarde in bruikleen en moeten daar netjes mee omgaan, zodat de generaties na ons er ook nog op kunnen leven, wonen en werken.” Mies kwam met WeertEnergie in contact doordat hij in 2014 tweeëndertig zonnepanelen op zijn dak liet leggen via de coöperatie. Later heeft hij nog dak-, muur- en vloerisolatie aangebracht. “De coöperatie is een mooi middel om samen de energietransitie te realiseren, van onderaf. Luister en betrek de leden. Als lid van WeertEnergie wil je voelen dat de coöperatie er voor jou is.“

Image

Mijn WeertEnergie