Hamerstuk - januari 2022

Hamerstuk - januari 2022

Vorige week heb ik een middag een vrijwilligersdienst gedraaid in de Warm Wonen Winkel. Het is heel bijzonder om te zien hoe ons infopunt vorm begint te krijgen. Frans van Tuel heeft meerdere trainingssessies georganiseerd voor ons (vrijwilligers). Ook de scripts over wat te zeggen als er een ‘klant’ binnenkomt, krijgen vorm. Inmiddels is het infocentrum verrijkt met een grote informatieve wand (een fotocollage van 5 meter breed) en krijgt de winkel steeds meer een huiselijke uitstraling. Het wordt nu écht wat.

Doel van ons pand aan de Meikoel is ook om voor WeertEnergie een ‘clublokaal’ te hebben. Ik nodig alle leden daarom van harte uit om eens binnen te stappen voor een gratis kop koffie en met eigen ogen te zien wat er staat.

Energieverkenners/-coaches

Met de Warm Wonen Winkel hoopten we ook meer vrijwilligers te kunnen enthousiasmeren om zich in te zetten voor WeertEnergie en ook dat lijkt tot resultaat te leiden. Nieuwe energieverkenners hebben zich aangemeld en potentieel komen er ook nieuwe energiecoaches bij.

Windpark Weert

En dan de molens! Op 7 januari heeft het bouwteam van de molens onder leiding van Henk Lambrichts een virtueel ‘Kijkje bij de bouw’ georganiseerd. Bijna 300 mensen (!) hebben ernaar gekeken en we ontvingen veel complimenten voor deze professionele webinar. Twee molens zijn inmiddels opgebouwd en deze week worden de wieken aan de derde molen gemonteerd. In februari wordt de elektra verder geïnstalleerd en in maart starten de commissioning (testen).

Kennisplatform

Goed nieuws is er ook voor het Kennisplatform. Er hebben zich twee nieuwe leden gemeld. Het Kennisplatform komt iedere 2 weken bij elkaar en maandelijks is een van deze bijeenkomsten gewijd aan een speciaal thema, waar ook andere leden aan kunnen deelnemen. Altijd de 4e dinsdag van de maand (behalve 22/2, dat wordt 1 maart). De eerste thema-avond ging over waterstof. 

Professionaliseren

Naast dit alles blijft het bestuur werken aan de professionalisering van onze organisatie. In februari zal kwartiermaker Gerard te Boekhorst ons komen helpen om een beschrijving te maken van de gewenste organisatie en de daarbij behorende functies. We hopen dat dit proces ergens in maart afgerond kan worden en we dan concreet mensen kunnen gaan werven om de organisatie ook echt vorm te geven – wordt vervolgd.

Kees de Korver
voorzitter WeertEnergie

Image

Mijn WeertEnergie