Hamerstuk - sept/okt 2021

Hamerstuk - sept/okt 2021

Op donderdag 30 september was de ALV. Een hele positieve meeting met veel interactie en sfeer. Naast de presentaties van Henk Lambrichts over de molens en Theo Jongeling over het project ‘Routekaart’ was er de inauguratie van Lusan Korten als bestuurslid en de decharge van het bestuur betreffende het gevoerde beleid in 2020. Voor het eerst zijn de financiën echt serieus onder de loep genomen door de kascommissie (Harry Doeven en Henri Vossen) en de test is glansrijk doorstaan. Complimenten voor penningmeester Jan Scholts.

Tussen kolen en Parijs

Op 18 september waren we uitgenodigd bij de opening van Windpark de Kookepan van de energiecoöperatie van Leudal. Het was een mooi feest, waarbij 3 dezelfde molens (Enercon) in gebruik werden genomen als die van ons. Goed om te zien hoe het ook bij ons gaat worden. Naast de feestelijkheden waren er inspirerende sprekers aanwezig, waaronder Marjan Mindersma, voorzitter van Urgenda. Persoonlijk zet ik kanttekeningen bij haar activistische aanpak, maar dat maakt haar boodschap niet minder indringend. Bovendien geeft ze ook oplossingen. Ik raad iedereen aan haar handleiding voor energietransitie Tussen Kolen & Parijs te downloaden en te lezen – zeer de moeite!

Windpark Weert

Door wat vertragingen in de werkzaamheden lopen we met het Windpark Weert een paar weken achter op schema. Maar over het geheel genomen, zijn we blij met de voortgang en ergens begin december hopen we jullie allemaal uit te kunnen nodigen voor een kijkje op de bouw. Voor het zonnepark, dat we onder de molens willen bouwen is de aanvraag voor de vergunning de deur uit. Zoals op vele andere locaties zijn er ook bij ons problemen met de aansluiting op het net van Enexis. Stapje voor stapje lijken we hier verder te komen en we houden zeer goede hoop op een aansluiting en een zonnepark van ruim 6 ha in de nabije toekomst.

Omgevingsfonds

Een van de grote speerpunten van onze coöperatie is: ‘van en voor de burgers’ en ‘burger participatie’. Het is daarom mooi te zien dat het Omgevingsfonds bij de windmolens nu serieus vorm krijgt. Er zal in dat fonds de komende 15 jaar bijna een half miljoen euro gestort worden, waar de omgeving maatschappelijk verantwoorde projecten mee kan bekostigen.

Energiewinkel

Een andere spannende ontwikkeling is onze plannen voor een energiewinkel in Weert. We zijn druk op zoek naar een winkelpand in de binnenstad om daar WeertEnegie en WarmWoneninWeert te vestigen. Zodat we beter zichtbaar worden en we mensen gemakkelijker op de hoogte kunnen brengen van alles wat we doen. De komende weken wordt meer duidelijk en als het doorgaat, zullen we ook op jullie allen een beroep doen om te helpen bij de concrete invulling van de energiewinkel.

MKB en bedrijven

Tot slot: WE is er voor de inwoners, maar ook voor MKB en bedrijven. Zij moeten nog grote stappen zetten in de energietransitie. Om ons bij deze doelgroepen beter op de kaart te zetten, verschijnt er in oktober een uitgebreid artikel in het Zakenblad. We houden jullie daar uiteraard van op de hoogte via onze eigen kanalen.

De Kermis is achter de rug, de edelherten zijn aan het burlen, de bladeren beginnen te vallen en bij ons staat de eerste stamppot op tafel. Kortom het wordt herfst! Geniet ervan ...

Image

Mijn WeertEnergie