In gesprek met Rob Verbrugge

In gesprek met Rob Verbrugge

Tijdens de laatste ALV (22 juli 2021) is fiscalist Rob Verbrugge voorgedragen en benoemd tot algemeen bestuurslid van WeertEnergie. Voor wie daar niet aanwezig was of gewoon nieuwsgierig is, stelt hij zich graag even voor.

Juridische en fiscale processen

“De groei van WeertEnergie rechtvaardigt dat de juridische structuur nog beter wordt vastgelegd. Met mijn expertise wil ik WeertEnergie graag helpen bij het maken van deze professionaliseringslag”, steekt Rob Verbrugge van wal. “Voor het zonnepark Altweerterheide met batterij en het windpark zijn kapitaalintensieve investeringen gedaan. Dat vraagt om een goede borging.” In het dagelijks leven adviseert Rob particulieren en bedrijven op fiscaal en juridisch gebied. Naast zijn werk is hij betrokken bij onder meer de Lions Club Weert Graafschap Horne, de Greep naar de Hoorn en de Weerter Wijnbeurs.

Rijksmonument

Rob (51 jaar) is geboren in Den Haag en heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Hij woont alweer drieëntwintig jaar in Weert en een aantal jaar in een eeuwenoud pand op de Biest. Om precies te zijn uit 1639. Zeg maar, uit de tijd na de gouden eeuw van Weert met de graven Van Horne. Wonen in een rijksmonument is mooi, maar heeft ook een keerzijde. “In een monumentaal pand kan je niet zomaar iets aan het huis veranderen. Dat is ook de reden dat er bijvoorbeeld geen zonnepanelen op het dak liggen.”

Duurzame energie en opslag

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rob voorstander is van het ‘leasen’ van zonnepanelen op daken elders (postcoderoos). “Maar wel een plek waar ze niemand in de weg liggen. Bijvoorbeeld op bedrijfshallen, zoals bij Nering Bögel. Door de grote oppervlakten zijn bedrijfshallen vele malen efficiënter dan de daken van particulieren.” Na het opwekken van duurzame energie noemt Rob als volgende stap het opslaan van energie. “De elektrische auto kan daar goed voor worden ingezet. Met de accu voorkom je verspilling van duurzame energie. Wanneer de zon niet schijnt en het niet waait kun je de eerder opgewekte duurzame energie op deze manier toch gebruiken.”

WeertEnergie

Via voorzitter Kees de Korver kwam Rob in aanraking met WeertEnergie. “Kees nodigde me uit om een vergadering bij te wonen. Ik vond het interessant om te horen wat er allemaal bij WeertEnergie gebeurt. Dat was veel meer dan ik dacht.” Op de vraag of hij zitting in het bestuur wilde nemen, antwoordde Rob volmondig ja. Zodra iets mijn interesse heeft, wil ik er niet alleen bij zijn, maar ook iets doen.

Toekomst

In de energietransitie ziet Rob voor WeertEnergie vooral een voortrekkersrol weggelegd. “Door deel te nemen aan innovatieve projecten doen we kennis en ervaringen op die we weer met anderen kunnen delen. Hierbij heb je lokale leden nodig om draagvlak te creëren.” Verder ziet Rob kansen in de samenwerking met andere lokale energiecoöperaties. “Het zonnepark Altweerterheide hebben we zelf ontwikkeld. Maar het windpark doen we al samen met Eneco. Zonder samenwerking lukt het niet meer om dergelijke innovatieve projecten te realiseren Steeds grotere investeringen en kennis zijn daarvoor nodig. De kans dat je dat allemaal zelf als coöperatie in huis hebt, is klein. Wie weet trekken de coöperaties in de regio over tien jaar wel samen op.”

Image

Mijn WeertEnergie