Hamerstuk - augustus 2021

Hamerstuk - augustus 2021

Wat was het een bijzondere avond op 22 juli. Onze eerste ALV ‘fysiek’, maar vooral het indrukwekkende afscheid van Peter. Heel veel mooie woorden van zowel burgemeester Raymond Vlecken als – nu gedeputeerde – Geert Gabriëls. De klap op de vuurpijl was natuurlijk de Van Horne penning, die de burgemeester aan Peter overhandigde voor zijn enorme verdiensten voor de energietransitie in Weert en WeertEnergie in het bijzonder.

Een klein minpuntje was, dat we de ALV haastig moesten laten verlopen om de feestelijkheden voor Peter op tijd te laten beginnen. Maar ik beloof beterschap voor de volgende ALV, die nu voor eind september op de planning staat.

Ook heel bijzonder was, dat we op de ALV de financiële resultaten van het eerste halfjaar al konden laten zien. Beter dan gebudgetteerd – heel mooi! – maar ook een heel belangrijk resultaat van de professionalisering die we in gang gezet hebben.

De afgelopen weken is het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties verschenen en de boodschap is overduidelijk: het is niet vijf voor twaalf, het is niet twee voor twaalf, maar het is 12 uur: WE MOETEN NU HANDELEN. Hoe wrang is het dan, dat bijna op hetzelfde moment de raad van State een uitspraak doet (het “nevele arrest”), die zo’n beetje alle nieuwe windparken op land dreigt te vertragen. Overigens gaat de bouw van ons park vooralsnog gewoon door en we liggen mooi op schema!

De afgelopen tijd is er regelmatig overleg geweest met de gemeente waarbij de afronding van het “Nering Bögel-dak” tot stand is gekomen en we druk aan de slag zijn om het project Warm Wonen in Weert, na de vertragingen door corona, weer een nieuwe impuls te geven.

Geniet allen van wat ons nog rest van de zomer!
Voorzitter Kees de Korver

Image

Mijn WeertEnergie