Bouw Windpark Weert gestart

Bouw Windpark Weert gestart

De bouw van Windpark Weert is gestart. Langs de snelweg A2, ten zuiden van het wegrestaurant bij Weert, worden het komende jaar drie windturbines gebouwd, die samen ruim 30.000MWh per jaar aan groene stroom gaan opwekken. Hiermee zet de gemeente Weert een belangrijke stap in de ambitie om energieneutraal te worden.

Coöperatieve aanpak

WeertEnergie en Eneco hebben gekozen voor een coöperatieve aanpak bij de ontwikkeling van Windpark Weert. Niet alleen is de directe omgeving nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Ook is zoveel mogelijk ingezet op betrokkenheid van lokale en regionale bedrijven bij de bouw. Zo zijn WATT Infra uit Geldrop en Kiggen uit Weert verantwoordelijk voor de civiele en elektrotechnische werken.

Financial close

De financiering van Windpark Weert BV werd eind april bereikt door een lening van Rabobank Weerterland en Cranendonck, waardoor de bouw nu kan beginnen. Er is gebruikgemaakt van de expertise van de Rabobank als financierder van de energietransitie.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in mei met het aanleggen en verstevigen van de wegen en het realiseren van kraanopstelplaatsen. Vervolgens worden de funderingen gerealiseerd voor de turbines. In het najaar worden de turbine-onderdelen aangevoerd en start de opbouw van de windturbines. De Enercon turbines kennen een tiphoogte van 200 meter. Wanneer alles volgens planning verloopt, wekken de windturbines in het eerste kwartaal van 2022 groene stroom op.

Omgevingsfonds

Om de coöperatieve aanpak van het windpark verder in te vullen, is er een Omgevingsfonds opgericht door WeertEnergie en Eneco. Van iedere opgewekte MWh gaat één euro naar het Omgevingsfonds. In totaal gaat het om ca. 30.000 euro per jaar. Met dat geld kunnen duurzame en maatschappelijk verantwoorde projecten van omwonenden in de omgeving worden gefinancierd.

Image

Mijn WeertEnergie