Financiering Windpark Weert

Financiering Windpark Weert

De financiering van Windpark Weert heeft meer voeten in aarde dan verwacht. Het gemakkelijkst was het verzamelen van eigen ledeninbreng in de financiering: Penningmeester Jan en zijn team hebben dit bijtijds en goed verzorgd. Moeilijker was de keuze voor de bank.

Bankkeuze

We hebben voor die uitvraag een specialist ingehuurd, Roger Jansen, welke dit soort  procedures goed kent. Naast het rentepercentage en de looptijd zijn andere aspecten beoordeeld, zoals de aflossingsmogelijkheden en bijzondere randvoorwaarden van de bank. Vanuit WeertEnergie is ook gekeken naar de ‘lokale gebondenheid’ van de bank. Alles bij elkaar kwam de Rabobank als beste uit de bus.

Due diligence oftewel boekenonderzoek

Toen die principekeuze gemaakt was, kwam de bank wel met een extra voorwaarde: due diligence.(het lukt tegenwoordig niet meer om Engelse termen te vermijden!). Een apart adviesbureau onderzoekt dan of er risico’s bestaan met betrekking tot het project en rapporteert er over. Eerst bleek dat bureau A erg veel geld kostte, waardoor we overgestapt zijn naar bureau B. Gelukkig kwam uit de due dilgence weinig nieuws.

Geregeld

Tegelijkertijd hebben we geregeld:

  • het contract met turbineleverancier Enercon, voor de aanschaf van 3 turbines van het type E138
  • de partij die het ontwerp maakt van de grondwerken en de elektrische werken, Heijmans (Rosmalen)
  • de partijen die de werken gaan uitvoeren, Watt-Infra (Geldrop) en Kiggen (Ospel)
  • de specialistische partij die de bouwbegeleiding gaat doen, Topwind (Barneveld)
  • Eneco gaat de exploitatie en het beheer van het windpark doen en zal ook zorg dragen voor de stroomlevering (de helft ervan is gereserveerd voor WeertEnergie / OM)

Notariële aktes

Het moeilijkste blijken de formele zaken te zijn, met name de notariële aktes, die de bank eist ten aanzien van de grondeigenaren in het gebied. Ten eerste moet de eigenaar het eens zijn met zo’n door een notaris opgestelde akte, daarnaast moeten er ook juridische, fiscale toetsen op losgelaten te worden.

En wat te denken van de verplichte verklaring Ultimate Beneficial Owner (UBO), de verklaring wie de uiteindelijke belanghebbende is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme?

Daarnaast moet iedere grondeigenaar een BTW-nummer hebben en een volmacht verstrekken aan de notaris (die in Rotterdam zit en dus onbekend is in Weert).

Image

Mijn WeertEnergie