Hamerstuk - februari 2021

Wat was het mooi met alle sneeuw en ijs. Ik hoop, dat u allen weer een beetje bijgekomen bent van de enorme kou en op een of andere manier ook hebt kunnen genieten van de ouderwetse ijspret. Naast de mooie plaatjes echter ook de keerzijde: veel zout – slecht voor ons milieu; veel energie gebruik om comfortabel warm te blijven; geen opbrengst van de ondergesneeuwde zonnepanelen. De enorme extremen – binnen 1 week een temperatuurverschil van bijna dertig (!) graden – zullen volgens onze klimaatwetenschappers vaker voor gaan komen en het drukt ons weer eens met de neus op de feiten, dat CO2 reductie een zaak is van ons allemaal.

Jaarplan Holding

Binnen de cooperatie gaan zaken voortvarend verder. Met Hans de Jong zijn we een jaarplan aan het opstellen. Een nieuwe uitdaging om de doelstellingen voor het komend jaar eenduidig vast te leggen en daar dan ook een budget aan te koppelen. Het is zeker een beetje aan de late kant dat we dit nu vorm gaan geven, maar het past volledig binnen onze wens om professioneler te werk te gaan.  Volgend jaar gaan we dit hele proces al in september/oktober beginnen. Het plan draait om de hoofddoelstellingen van onze coöperatie: meer energie opwekken, meer energie verkopen, meer energie besparen en meer leden voor WE. Hans zal binnenkort verder ingaan op hoe we dat allemaal denken te doen in 2021.

Routekaart

De gemeenteraad heeft het Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 op 2 februari 2021 vastgesteld. Een enorme mijlpaal op weg naar een energieneutraal Weert. De routekaart is een lijvig document met heel veel ideeën en plannen. Maar ook zaken, die nog geconcretiseerd moeten worden of plannen waarvan het effect nog niet helemaal duidelijk is. De leden van het kennisplatform hebben hier de uitdaging opgenomen om te proberen de impact van de voorgestelde maatregelen verder te onderbouwen en met hele praktische ideeën te komen voor verdere CO2 reductie maatregelen. Binnen het kennisplatform is een zeer levendige discussie aan de gang en het is een lust om te zien hoe mensen met berekeningen komen, elkaar uitdagen en stimuleren. Iedereen die hier ook zijn steentje aan bij wil dragen is zeer welkom

Nering Bögel

Het is bekend, dat Nering Bögel een van zijn daken gratis beschikbaar heeft gesteld voor zonnepanelen. WE en de gemeente zijn een samenwerking aangegaan, waarbij WE tegen een zeer gunstige lening de zonnecellen heeft kunnen financieren. Voor iedereen die nu stroom gaat afnemen van de zonnecellen bij Nering Bögel zal WE een bedrag in een pot stoppen. Vanuit deze pot zal de gemeente aan de mensen die het niet zelf kunnen bekostigen een tegemoetkoming geven in hun CO2 vrije elektriciteitsgebruik. Zo kunnen ook de minima in Weert meeprofiteren van de energietransitie. Het is een uniek project, dat nog nergens anders op deze manier is vorm gegeven!

Bestuur

Bestuurlijk zijn we ons verder aan het organiseren. WE telt verschillende organisatorische units:

  • de holding
  • de BV’s (Zon & Batterij)
  • de projecten (WWiW, Laadpalen, Zonneweides)
  • Windcoöperatie NEW en de daaronder gehangen BV Wind

Voor al deze units hebben we het plaatje betreffende de bestuurders en projectleiders nu ingevuld en we willen daar een volgende ALV uw definitieve instemming voor vragen. Na het afscheid van Peter Gloudi zoeken we voor het bestuur van de coöperatie WE nog een nieuw bestuurslid. Uit eigen ervaring kan ik u melden dat dit een functie is waar je enorm veel plezier aan beleeft en die veel positieve energie en voldoening geeft. Daarom vraag ik u: Meld u aan indien u denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren!

Windpark

Tot slot nog een korte update over ons windpark: de financial close zal in de komende weken plaatsvinden. Dit betekent dat we de financiering met de RABO bank hebben afgesloten en de definitieve inkoop orders voor de generatoren en wieken bij Enercon zijn getekend. We liggen op schema om in 2022 de eerste stroom te gaan produceren!

WE bruist van de energie,
Kees de Korver

Image

Mijn WeertEnergie