Hamerstuk

In deze maandelijkse rubriek doet Peter Gloudi, onze voorzitter, op persoonlijke titel een boekje open doen over het reilen en zeilen van onze coöperatie. Zo wordt iedereen op de hoogte gehouden van wat er speelt.

Coronavirus

Maart 2020….een zwarte maand. Bizar dat in een maand onze hele wereld op de kop staat. Dat we eigenlijk stil zijn komen te staan in ons sociaal maatschappelijk leven. Zo heeft er na de Algemene LedenVergadering op 10 maart jl. geen bestuursvergadering plaats gevonden en hebben we als Dagelijks Bestuur een paar keer digitaal met elkaar overlegd. Secretaris ziek en ikzelf zie er de laatste weken ook niet meer zo patent uit. Maar het werk – waar we voor staan – gaat zo goed en zo kwaad als het kan, door.

Waardering duurzaamheid

Want na deze meer dan beroerde tijd zal er weer een ietwat betere, plezantere periode aanbreken. Een periode waarvan sommige ‘helderzienden’ zeggen dat we meer naar elkaar omzien en ook andere wetmatigheden gaan zien. Een periode waarin duurzaamheid in al zijn vormen gewaardeerd wordt.

Postcoderoos op Laar

Totdat het zover is, gaan we binnen WeertEnergie gewoon door met de plannen. Zij het in een vertragende trap. Zo is het dak op de schuur van Wijen op de Laarderweg volgelegd met panelen voor al diegenen die meedoen of willen meedoen aan de posctcoderoosregeling. Nu investeren en 15 jaar lang profiteren van belastingverlaging.

Zonnepanelen Nering Bögel

Verder zijn we aan het praten met gemeente en Nering Bögel over het plan om ca. 1.000 panelen te leggen waarvan de energie ten goed moet komen aan de inwoners met de smalle beurs, zoals in de ALV besproken. Hiervoor is in het begin coöperatiegeld nodig en leden die zich ingeschreven hebben voor het nemen van certificaten kunnen wellicht deze maand een brief krijgen van onze penningmeester.

Zonnepark Stramproy

Ook zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd met de familie Palmen in Stramproy, die wellicht samen met ons hun zonnepark voor de buurtbewoners willen exploiteren. We wachten af.

Warm Wonen in Weert

De activiteiten voor Warm Wonen in Weert zijn tot nader order opgeschort. We kunnen nou geen buurtbijeenkomsten organiseren en het is afwachten wanneer dat wel mogelijk is. Bijkomend voordeel is dat de meeste inwoners toch pas in de herfst gaan nadenken over isoleren van hun woning. Maar de voorbereidingen voor de bijeenkomsten zijn door de projectleider Frans van Tuel wel al genomen.

Blijf gezond

In deze bizarre tijd wordt door veel leden toch het nodige werk verricht, maar de focus ligt natuurlijk altijd op al die zieken en overledenen. Daar gaan onze gedachten het meest naar uit. Ook veel lof voor alle mensen die hen bijstaan en die ook de maatschappij nog enigszins draaiende houden. Ikzelf kom de deur niet meer uit, maar kom dankzij alle hulp niets te kort. Ik hoop dat het u ook zo gaat. Ik hoop u allen snel weer eens te zien. Hou afstand en blijf gezond!

Peter Gloudi

Image

Mijn WeertEnergie