Uitnodiging: Thema-avond Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) met als onderwerp Grootschalige opwek en lokaal eigendom

Het Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) organiseert op maandag 10 februari a.s. een thema-avond om 19.30 uur, adres Kapellerpoort 1 te Roermond. Voor de thema-avonden worden Limburgse energiecoöperaties uitgenodigd, evenals belangstellende overheden, bedrijven en particulieren.    

Deze keer is het thema 'Grootschalige opwek en lokaal eigendom'. Momenteel worden de Regionale Energie Strategieën ontwikkeld. Daarbij is er de opgave om landelijk te komen tot 35 TWh duurzaam opgewekte energie in 2030 op land. Eén van de randvoorwaarden daarbij is dat er gestreefd wordt naar minimaal 50% eigendom in de lokale omgeving. Hoe kan dat lokaal eigendom eruitzien? En hoe krijg je dat dan gerealiseerd? Welke factoren spelen daarbij een rol? Dat gaan we deze avond verkennen met hulp van de volgende sprekers.

Programma

Geert Gabriëls, wethouder gemeente Weert, zal vertellen over de aanpak die de gezamenlijke gemeenten in Midden Limburg hebben gevolgd om de ontwikkeling van windparken te bevorderen, met actieve betrokkenheid van de burgers.  

Andres Bauer, bestuurder bij Zuidenwind en projectleider bij Newecoop, heeft ruime ervaring in het enthousiasmeren van omwonenden en grondeigenaren bij windparken. Hij zal ingaan op de bijzondere methoden die zij daarbij gebruiken.

Susanne Agterbosch, plaatsvervangend directeur bij het PON (kennisinstituut Brabant). Zij heeft veel ervaring als procesbegeleider en omgevingsmanager in het ruimtelijke domein. Bij het PON werkt ze aan vraagstukken waar aspecten van de sociale en/of fysieke leefomgeving samenkomen. Dat zijn bijvoorbeeld energie, burgerparticipatie en welzijn en wonen. Zij zal reflecteren op eerdere sprekers en haar visie geven op omgaan met (lokaal) eigendom in de energietransitie.

Vragen en discussie

Aanmelden kan tot 3 februari. Het aantal aanwezigen is gelimiteerd. Klik hier om je aan te melden.

 

Image

Mijn WeertEnergie