Oprichting N.E.W. (Nieuwe Energie Weert)

foto2 ondertekeningNEWWeert is een nieuwe coöperatieve energievereniging rijker. Op dinsdag 18 september bekrachtigden WeertEnergie en Eneco Wind b.v. hun eerdere samenwerking met de oprichting van de coöperatieve vereniging Nieuwe Energie Weert (N.E.W.), zoals afgesproken in de ALV. De nieuwe coöperatie gaat zich bezighouden met het opwekken van lokale groene stroom in de gemeente Weert. Denk daarbij aan windenergie en zonne-energie. Eneco Wind b.v. en WeertEnergie zullen binnen deze nieuwe coöperatie daartoe samen projecten opstarten die ze afzonderlijk niet zouden kunnen ontwikkelen. Hiermee geeft de coöperatie N.E.W. mede invulling aan de lokale energietransitie en de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er dan net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt.

De coöperatieve vereniging N.E.W. komt niet uit de lucht vallen, maar is een vervolg op de samenwerkingsovereenkomst die WeertEnergie en Eneco vorig jaar in oktober hebben ondertekend. “Bij de ontwikkeling van het Windpark Weert werken we intensief samen en dat bevalt goed. Om een rol te kunnen blijven spelen in de lokale energietransitie is het belangrijk om samen op te trekken en zo van elkaars kennis en ervaringen gebruik te kunnen maken,” vertelt Peter Gloudi, voorzitter van WeertEnergie. Ook Eneco onderstreept het belang van samenwerken. Arnold Spek van Eneco: “We zetten weer een concrete stap in de energietransitie van Weert. Door deze initiatieven van onderop kunnen we samen een grote verandering tot stand brengen. Wij zetten onze ervaring daar graag voor in.”

Image

Mijn WeertEnergie