Mijlpalen Zonnepark Altweerterheide

Momenteel worden er offertes opgevraagd bij de zoveel mogelijk lokale aannemers die de grondbewerkingen gaan verzorgen, het hekwerk plaatsen, struweel aanplanten etc. Als alles volgens plan verloopt, wordt in week 11/12 begonnen met de werkzaamheden. De bedoeling is dat direct daarna de zonnepanelen geplaatst worden en het hele zonnepark vanaf week 20 operationeel is. Binnenkort worden de direct aanwonenden geïnformeerd over de toekomstige werkzaamheden die gevoerd gaan worden. Er komt ook nog een bijeenkomst voor de inwoners van Altweerterheide.

Er loopt nog een bezwaar bij de rechtbank. De bezwaarmaker maakt zich zorgen om de elektromagnetische straling. Volgens deskundigen is hier geen sprake van straling die schade kan bezorgen aan de gezondheid. Betrokkene wil graag dat er onderzoek hiernaar wordt gedaan. Omdat betrokkene geen voorlopige voorziening bij de rechtbank heeft aangevraagd, mogen we verdergaan met de gehele ontwikkeling. Bij de rechtbank verwacht WeertEnergie geen moeilijkheden.

Er worden op de grond 3.920 panelen geplaatst, op de daken van de kippenschuren van de familie Thissen 1.200 plus 525 pus 860 panelen. In totaal gaat het om 6.505 zonnepanelen.

De batterij die wordt geplaatst is voor het afvlakken van de pieken. Als er heel veel energie wordt geproduceerd, wordt deze in de batterij opgeslagen (capaciteit 617 kWh). Deze batterij is een proefproject in een samenwerkingsverband en wordt door een aparte RVO-subsidie voor 65% tot 75% bekostigd. Het is een uniek project. Ook uit educatief oogpunt. Zo komt er op het park een aparte cabine te staan, waar in de toekomst scholen, bedrijven etc. ontvangen kunnen worden en ze uitleg krijgen over het park en deze vorm van opslag.

Image

Mijn WeertEnergie