Laatste hamerstuk voorzitter Peter Gloudi

December 2020…. Mijn laatste maand als voorzitter van deze geweldige coöperatie. Een gedreven groep mensen voor een gezamenlijk belang: samen duurzame energie opwekken om die ook aan inwoners van Weert te leveren. Onafhankelijk van de grote marktpartijen. Daarnaast willen we iedereen ondersteunen in hun streven om energiezuinig te wonen. Een mooie gedachte toen we met ca. 20 personen in 2011 gestart zijn en in 2013 onze coöperatie hebben opgericht. Een gedachte die we nu werkelijkheid hebben laten worden. Met zijn allen.

Weerter stroom

We zijn er zeker nog niet. Er moet meer Weerter stroom opgewekt worden en meer inwoners en bedrijven moeten van onze ervaring, kennis en vaardigheden kunnen profiteren. Daarom is het nodig dat we als organisatie professioneler worden, meer ondernemend. Wel altijd vanuit de coöperatieve gedachte dat we het samen doen, met zijn allen. De leden wijzen de weg, het bestuur regelt en de holding voert het uit. Wie weet wat de toekomst voor ons in petto heeft. Misschien wel het energiebedrijf van Weert. Mag ik bij mijn afscheid zo dromen? Maar dan een energiebedrijf dat werkelijk van de inwoners is voor alle inwoners. Dus ook voor de financieel zwakkeren. En daar zijn we goed mee op weg samen met de gemeente.

Samen energietransitie 

Het dak dat Nering Bögel ons ter beschikking heeft gesteld, ligt vol met zonnepanelen die ook te gebruiken zijn door de inwoners die het niet zo breed hebben, maar toch ook iets willen doen aan een duurzame wereld. De gemeente zal daarvoor een regeling treffen, als de gemeenteraad in februari akkoord geeft. WeertEnergie – wij dus – stellen onze kennis en ervaring ter beschikking. Geen verdienmodel, maar een methode die laat zien dat je gezamenlijk voor elkaar de energietransitie kunt realiseren. In februari meer hierover.

Politiek

Wie naar de gemeenteraad heeft geluisterd in december, weet inmiddels ook dat de uitvoering van de routekaart Energietransitie Weert, nog niet is gerealiseerd. De discussie was zo verwarrend en tegendraads dat het voorstel opnieuw herzien wordt en in februari wordt behandeld. Toch hier – bij mijn laatste spijker mag dat – een puntje van zorg of kritiek. Een discussie over kernenergie is mooi als je het hebt over het landelijke beleid, maar past toch zeker niet als je het over de lokale invulling van de energietransitie hebt. Dan neem je de lokale politiek en de problemen die zich lokaal voordoen toch niet echt serieus. Je gaat het toch ook niet hebben of we als Weert wel of niet aan de Europese Unie moeten meedoen? Maar goed, ik snap al jaren niets meer van politiek.

Windpark Weert

Dan het windpark. Het ligt op stoom, zoals ik verleden maand al schreef. In januari gaan we de financial close tekenen en kan het bouwen beginnen. Tenminste als jullie in de ALV het goedkeuren. Helaas heeft het coronabeleid weer roet in het eten gegooid voor het houden van een ALV op 22 december. (Schijnt iets met mijn afscheid te maken te hebben). Maar naar ik begreep houdt het nieuwe bestuur begin januari een ALV met dit als thema en het vragen om goedkeuring voor de statuten.

Statuten

Alweer de statuten, zult u zeggen? Ja, de werkwijze die we gekozen hebben voor het vaststellen van de statuten was juridisch weliswaar juist, ware het niet dat in onze statuten vermeld staat dat een nieuwe algemene ledenvergadering na de constatering dat er niet voldoende leden aanwezig zijn op een vergadering bijeengeroepen moet worden. Over het woordje ‘na’ struikelt de notaris en die verzoekt ons dus om e.e.a. opnieuw te doen. En wij volgen de wet.

Persoonlijk woord

Beste leden, vanaf het begin hebben we samen keihard geknokt om ons ideaal te verwezenlijken. Soms recalcitrant, soms te goedgeefs en ja soms ook strijdend. Mocht ik in al die jaren personen gekwetst hebben, dan spijt me dat oprecht. Ik heb altijd geprobeerd het doel van de coöperatie en daarmee het doel van de leden voorop te stellen. Ik neem hierbij afscheid als voorzitter, maar blijf lid en zal het met interesse blijven volgen. Ik draag mijn hamer graag over aan een zeer deskundig man, die net zo enthousiast aan deze klus begint als ik destijds. Dus dat zit wel goed.

Daad

Mijn laatste officiële daad zal dan de volgende oproep zijn:
‘Voor alle leden die het nog niet gedaan hebben: profiteer optimaal van uw lidmaatschap door voor het afnemen van uw energie over te stappen op WeertEnergie |om. Dan kunt u met trots tegen iedereen zeggen dat u echte, lokaal opgewekte Weerter stroom gebruikt. Daarmee draagt u een grote steen bij aan de realisering van de energietransitie in Weert en aan het lokaal oplossen van de klimaatproblemen.’

Prettige feestdagen en een goed en gezond 2021. Tabee.
Peter Gloudi

Image

Mijn WeertEnergie