Kees de Korver nieuwe voorzitter WeertEnergie

Kees de Korver nieuwe voorzitter WeertEnergie

Kees de Korver (69) wordt per 1 januari 2021 de nieuwe, onbezoldigde voorzitter van de coöperatieve vereniging WeertEnergie. Hij is unaniem benoemd door het bestuur. Kees zal de huidige voorzitter, Peter Gloudi, vervangen, die per 1 januari terugtreedt. Peter heeft deze functie ruim 7 jaar vervuld. 

Nieuwe voorzitter

Kees de Korver heeft een technische achtergrond en heeft op talloze plekken op de wereld gewerkt. De laatste 20 jaar was hij interimmanager en heeft in die hoedanigheid onder andere leiding gegeven aan bedrijven die zich toeleggen op de energietransitie. ‘Ik wil graag meehelpen om de energietransitie voor Weert vorm te geven. De coöperatieve organisatievorm, die ernaar streeft om deze transitie op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren, is voor mij een extra motivatie. Tot slot denk ik dat ik met mijn ervaring van de laatste 25 jaar als interimmanager kan helpen om de organisatie te professionaliseren’, aldus Kees. Kees is getrouwd en heeft vier volwassen zoons. Hij woont al meer dan 20 jaar in Weert. 

Peter Gloudi

De coöperatie WeertEnergie maakt als burgerinitiatief een professionaliseringsslag. ‘Nu WeertEnergie steeds meer uitvoerende taken krijgt en veel inwoners van Weert ons financieel ondersteunen of lokale energie afnemen, worden de taken en verantwoordelijkheden van een bestuur anders’, aldus Peter Gloudi. ‘Dat is ook een van de redenen dat ik terugtreed als voorzitter. De ideële kant van een dergelijke coöperatie blijft uiteraard wel bestaan, maar hoeft niet meer opgebouwd te worden. Het fundament staat.’ Peter treedt per 1 januari ook uit het bestuur van WeertEnergie. Hij zal wel nog een maand betrokken blijven bij de realisatie van het Windpark Weert, totdat ook daar een mijlpaal is bereikt en er kan worden overgegaan tot de bouwfase.

Image

Mijn WeertEnergie