De kop is eraf!

De kop is eraf!

Na een interim periode van drie maanden hebt u de voordracht van het bestuur om mij als directeur van de Holding WeertEnergie BV te benoemen bekrachtigd tijdens de bijzondere ALV op 14 oktober. Ik dank u hartelijk voor dit vertrouwen!

WeertEnergie is een sterke, actieve en betrokken coöperatie. Ik merk dat steeds weer als ik vanuit mijn eigen werkzaamheden contact met andere coöperaties en gemeenten heb. We kunnen als leden en inwoners van Weert hartstikke trots zijn op WeertEnergie!

In dit artikel vertel ik over hoe de relaties binnen de totale organisatie van WeertEnergie liggen en wat de bedoeling van de Holding is. Ik zal dat in korte bewoordingen doen: praktisch, zonder terug te vallen op formaliteiten. Het gaat om het idee, zeg maar.

ALV

Het hoogste orgaan binnen WeertEnergie is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dat bent u met elkaar! We zijn een coöperatie en wel een bijzondere: een burgerinitiatief met een specifieke focus. U als lid kan tijdens elke ALV voorstellen indienen, het woord vragen, uw mening geven. De Coöperatieve Vereniging WeertEnergie kent ongeveer 350 leden.

Bestuur

Om de praktische gang van zaken uit te voeren en daarmee de belangen van de leden te behartigen is er een bestuur. In totaal bestaat het bestuur uit zeven leden, waarvan tijdens de ALV op 14 oktober als nieuwe bestuursleden zijn toegevoegd: Jeroen Goublet, Kees de Korver en Marcel Camp. Henk Lambrichts trad al eerder toe tot het bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Peter Gloudi, Jan Scholts en Mart Brey.

Coöperatieraad

Omdat het voor ca. 350 leden lastig en praktisch niet mogelijk is om op de werkzaamheden van het bestuur toezicht te houden, is een Coöperatieraad in het leven geroepen. Momenteel telt de Coöperatieraad met Gé Moonen en Menno van den Donker twee leden.

Actieve groep burgers


Dat WeertEnergie actief is, blijkt uit de realisatie van de Zonneweide Altweerterheide, de voorbereidingen omtrent het Windpark Weert en de activiteiten vanuit Warm Wonen Weert. De initiatieven vanuit het Kennisplatform (óók een geweldig initiatief binnen WeertEnergie) omtrent laadpalen, toepassing van aquathermie en waterstof en experimenten met nieuwe vormen van zonneweides, horen hier ook bij te worden genoemd. Maar daarnaast zijn er nog meer acties en ideeën; eigenlijk te veel om op te noemen.

Holding


Al die initiatieven, projecten, ontwikkelingen dienen goed georganiseerd te worden, begeleid te worden, in de organisatie ingebed te worden. Kortom, de behoefte aan professionalisering is ergens in 2018/2019 ontstaan en heeft in de oprichting van de holding WeertEnergie BV geresulteerd. Onder de holding zullen de komende tijd diverse projecten worden ondergebracht. Inmiddels hebben het Facilitair Management Bureau en het Kennisplatform hun plekje daarin gevonden.

Toezichthouder

Net zoals het bestuur in de Coöperatieraad een toezichthouder vindt, is het dagelijks bestuur van de Coöperatieve Vereniging WeertEnergie de toezichthouder van de Holding. In de praktijk betekent het dat Jan, Peter, Mart en ik als directeur van de Holding maandelijks overleg hebben over de vorming van de holding en de acties die zijn ondernomen en zijn gepland.

Contact

Ik zou het leuk vinden als u als leden regelmatig contact met mij zoekt! Via een vast item in de nieuwsbrief zal ik dat met u doen en ook tijdens de ALV’s mag u van mij een actieve bijdrage verwachten. Telefonisch kunt u mij bereiken via 06-1890 73 76 en (vanaf 1 november) of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In de volgende nieuwsbrief zal ik u inzicht geven in wie vanuit de Holding voor WeertEnergie bezig is en in de activiteiten waarmee we binnen de Holding bezig zijn.

Hans de Jong

Image

Mijn WeertEnergie